Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 30.08.2019 r. (piątek)
w godzinach 08:00-15:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 
w budynku usytuowanym przy ul. Al. St. Zjednoczonych 34.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 16.05.2019 roku o godz. 1800
w sali  w  Szkole  Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1
 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „Słoneczny Stok”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

Czytaj więcej...

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Al. St. Zjednoczonych 34

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814

Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 13.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 08:00 – 13:00 oraz 16:00 – 20:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Al. St. Zjednoczonych 34

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy Al. Stanów Zjednoczonych 34

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

  • Budynek: Al. Stanów Zjednoczonych 34
  • Data: 30.11.2018 (piątek)
  • Godzina: 8:00 - 14:00 oraz 16:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 1 grudnia 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

dot. posadowienia altany śmietnikowej na terenie osiedla Słoneczny Stok

Szanowni Państwo,

w związku z generowaniem większej ilości odpadów komunalnych i koniecznością zapewnienia większej ilości kontenerów, niż pierwotnie zakładała dokumentacja projektowa dotycząca pomieszczenia, 
w którym znajdują się pojemniki informujemy, że w najbliższym czasie na terenie zewnętrznym osiedla Słoneczny Stok, w miejscu do tego przeznaczonym, zgodnie z obowiązującym Projektem Budowlanym, zostanie posadowiona altana śmietnikowa wykonana z konstrukcji lekkiej, drewnianej. W nowej altanie umiejscowione zostanie 7 szt. pojemników o pojemności 1100 l. Liczymy, że zwiększy to komfort zamieszkiwania na osiedlu i Państwa bezpieczeństwo sanitarne.

O postępie prac będziecie Państwo informowani na bieżąco, ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych oraz umieszczanymi w skrzynkach pocztowych Państwa lokali.

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełnić będzie Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku usytuowanym na terenie osiedla Słoneczny Stok.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Prace remontowe balkonów od 24 sierpnia 2017

dotyczy: rozpoczęcia prac remontowych polegających na odbiciu płytek w trzech pionach balkonowych, usytuowanych w klatce schodowej nr V (od strony jeziorka), w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2017 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe polegające na odbiciu płytek na krawędziach obwodowych w trzech pionach balkonów przyległych do lokali usytuowanych w klatce schodowej nr V (od strony jeziorka), w budynku przy 
ul. Al. Stanów Zjednoczonych 34 w Warszawie.

Bardzo prosimy o usunięcie wszelkich przedmiotów znajdujących się na balkonach celem ich zabezpieczenia oraz umożliwienia przeprowadzenia w/w remontu.

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełnić będzie P. Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-856.

Wykonawcą prac jest firma URBAN CLIMBING Marcin Teodorczyk. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest P. Marcin Teodorczyk, tel. 663-387-773.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

DEZYNSEKCJA

dot. budynków usytuowanych przy Al. Stanów Zjednoczonych 34

DEZYNSEKCJA!

Dnia 5 sierpnia (sobota)
od godziny 8:00
zostanie przeprowadzona dezynsekcja części wspólnych oraz na życzenie lokatorów w mieszkaniach.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania na Osiedlu „Słoneczny Stok”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02.05.2017r. usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będzie świadczyła firma  PROFESJONALNE SPRZĄTANIE Katarzyna Oziębło.
Ze strony właściciela firmy nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków pełni 
Pan Andrzej Oziębło tel.: 600 942 610.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

14 stycznia 2017r. tj. sobota od godz. 10.00
16 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18.00
17 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8.00

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 13 grudnia 2016 r. (wtorek) w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

Nowe klucze do skrzynek instalacyjnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zostały naprawione zamki do wszystkich skrzynek instalacyjnych na korytarzach.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Al. Stanów Zjednoczonych 34

Szanowni Państwo,

informujemy, że dniu 15 listopada 2016 r. (wtorek) w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Al. Stanów Zjednoczonych 34, kl. I-IV

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 20.10.2016 r. – 21.10.2016 r. (czwartek-piątek) w godzinach 09:00 – 18:00 w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34, klatka I – IV odbędzie się wymiana wodomierzy zamontowanych na korytarzach klatek schodowych.

Czytaj więcej...

Zmiana Administratora osiedla

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku Administratorem Osiedla „Słoneczny Stok” będzie:

Pan Dawid Gorczyński

Czytaj więcej...

UWAGA ! AWARIA NA SIECI CIEPLNEJ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z awarią na sieci cieplnej - VEOLIA - do dnia 27 lipca (środa) 2016 r., do godziny 24:00, w budynku  przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 nastąpi przerwa w dostawie wody ciepłej.

Czytaj więcej...

Remont instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji - klatka III

Szanowni Państwo,

w dniach 27 lipca – 2 sierpnia 2016 roku r. (środa-wtorek), w godzinach 08:00 – 16:00, w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34, na klatce III, będą prowadzone prace remontowe polegające na wymianie skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji.

Czytaj więcej...

Remont instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji - klatka II

Szanowni Państwo,
w dniach 21 lipca – 26 lipca 2016 roku r. (czwartek-wtorek), w godzinach 08:00 – 16:00, w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34, na klatce II, będą prowadzone prace remontowe polegające na wymianie skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji.

Czytaj więcej...

Remont instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji - klatka I

Szanowni Państwo,

w dniach 18 lipca – 20 lipca 2016 roku r. (poniedziałek-środa), w godzinach 08:00 – 16:00, w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34, na klatce I, będą prowadzone prace remontowe polegające na wymianie skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji.

Czytaj więcej...

Remont instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji - klatka IV

Szanowni Państwo,

w dniach 3 sierpnia – 10 sierpnia 2016 roku r. (środa-środa), w godzinach 08:00 – 16:00, w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34, na klatce IV będą prowadzone prace remontowe polegające na wymianie skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody oraz cyrkulacji.

Czytaj więcej...

Zebranie Członków Osiedla

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz § 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82” Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zwołuje w dniu 1 czerwca  2016 roku o godz. 19.00 w sali w Zespole Szkół przy ul. Cyrklowej 1

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wymianą skorodowanych kształtek na pionach wodnych w dniu 18 maja (środa) 2016 roku w godzinach 09:00 – 17:00 w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 klatka VII w lokalach: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wymianą skorodowanych kształtek na pionach wodnych w dniu 17 maja (wtorek) 2016 roku w godzinach 09:00 – 17:00 w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 klatka VI w lokalach: 142, 143, 144, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 202 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wymianą skorodowanych kształtek na pionach wodnych w dniu 16 maja (poniedziałek) 2016 roku w godzinach 09:00 – 17:00 w budynku przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 klatka VI w lokalach: 140, 141, 145, 146, 150, 151, 157, 158, 164, 165, 171, 172, 178, 179, 185, 186, 192, 193, 199 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Czytaj więcej...

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ OCHRONY

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2016r. usługa ochrony na Osiedlu SŁONECZY STOK będzie świadczona przez firmę PERSONA.

Czytaj więcej...

Wymiana skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do przekazanej Państwu informacji dotyczącej wymiany skorodowanych pionów ciepłej wody, informujemy, że ze względów technicznych zachodzi konieczność zamknięcia zimnej oraz ciepłej wody.

Czytaj więcej...

Wymiana pionów - Pion 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje konieczność wymiany skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody ze względu na ryzyko wystąpienia awarii.

Czytaj więcej...

Wymiana pionów - Pion 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje konieczność wymiany skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody ze względu na ryzyko wystąpienia awarii.

Czytaj więcej...

Wymiana pionów - Pion 3

Szanowni Państwo,

Informujemy, że istnieje konieczność wymiany skorodowanych pionów instalacji ciepłej wody ze względu na ryzyko wystąpienia awarii.

Czytaj więcej...

Przegląd przeciwpożarowy w budynkach przy Al. Stanów Zjednoczonych 34

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) na osiedlu „Słoneczny Stok” w budynkach przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 w Warszawie odbędzie się kontrola bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj więcej...

Wybory do Sejmu RP- Obwodowa Komisja Wyborcza

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Czytaj więcej...