Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
piątek, 14 luty 2020 11:45

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią  Uchwały nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, odpady wielkogabarytowe, tj. m. in. stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów, itp. są odbierane z terenu nieruchomości co cztery tygodnie. Odpady takie należy pozostawić w wyznaczonym miejscu,  nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych dostępny jest na stronie internetowej www.warszawa19115.pl. Poza wskazanymi terminami, odpady wielkogabarytowe można bezpłatnie oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uwaga! Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.

WAŻNE!
Odpady z remontów nie są odpadami komunalnymi, nie wolno ich umieszczać w kontenerach, znajdujących się w pomieszczeniach śmietników i altan śmietnikowych! Firmy świadczące usługę odbioru odpadów komunalnych odmawiają odbioru tego typu odpadów, ze względu na brak możliwości ich utylizacji w ramach świadczonej usługi. Mieszkańcy realizujący prace remontowe powinni we własnym zakresie zapewnić kontener na odpady budowlane (lub tzw. „big bag”), a po zakończeniu prac zlecić ich wywiezienie.

Więcej w tej kategorii: Segregacja odpadów »