Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Budynek Data przeglądu Godzina
Kompasowa 1 02.09.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00
Kompasowa 3 02.09.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00
Poligonowa 2 03.09.2019 r. (wtorek) 12:30 - 20:30
Poligonowa 4 02.09.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 20.05.2019 roku o godz. 18:00
w Szkole Podstawowej nr 135 przy ul. Bartosika 5
 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „LATYCZOWSKA”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

 

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia  MSM „Nowy Dom 82” w dniu 27 czerwca 2019 r.

Kto może zostać wybrany do
Rady Nadzorczej MSM „Nowy Dom 82”?

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z jej najważniejszych organów, bo pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad jej działalnością. 
Ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. wprowadzono kadencyjność rad nadzorczych. Zapisano w niej, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, a także, że kadencja ta nie może trwać dłużej niż trzy lata.


Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy pełnią swoją funkcje społecznie - członek Rady Nadzorczej nie pobiera żadnego uposażenia czy to w formie diety czy zwrotu kosztów dojazdu.  

Każdy kandydat, który chce zostać członkiem Rady Nadzorczej:
- musi posiadać tytuł prawny do lokalu, który znajduje się w Zasobach Spółdzielni,
- nie może mieć zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych lub wkładu budowlanego,
- nie może być w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- nie może prowadzić działalności konkurencyjnej dla Spółdzielni,
- nie może być pracownikiem Spółdzielni.

Kandydat spełniający te kryteria bierze udział w wyborach, które odbywają się podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Jeśli na spotkaniu osiedlowym mieszkańcy danego Osiedla wytypują jednego kandydata, który miałby ich reprezentować w Radzie Nadzorczej, to wybór tej osoby podczas Walnego Zgromadzenia będzie oczywisty. Jeśli zaś z danego Osiedla będzie wytypowanych kilku kandydatów, to decyzję w sprawie reprezentanta podejmie Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Latyczowska”  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18°°  
w Zespole Szkół przy ul. Przemyka 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu.

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Osiedle

Budynek

Data

Godzina

Latyczowska

Kompasowa 1

20.12.2018 r.
czwartek

19:00-20:00

Kompasowa 3

20.12.2018 r.
czwartek

19:00-20:00

Poligonowa 2

20.12.2018 r.
czwartek

20:00-21:00

Poligonowa 4

20.12.2018 r.
czwartek

20:00-21:00

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Czytaj więcej...

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Kompasowa 1
 • Data: 23.11.2018 (piątek)
 • Godzina: 8:00 - 12:00 oraz 16:00-18:30
 • Budynek: Kompasowa 2
 • Data: 23.11.2018 (piątek)
 • Godzina: 12:00 - 15:00 oraz 18:30-20:00
 • Budynek: Poligonowa 2
 • Data: 23.11.2018 (piątek)
 • Godzina: 8:00 - 13:00 oraz 16:00-19:00
 • Budynek: Poligonowa 4
 • Data: 23.11.2018 (piątek)
 • Godzina: 13:00 - 14:00 oraz 19:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska.

Czytaj więcej...

Modernizacja kotłowni gazowych znajdujących się w budynkach usytuowanych przy ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4, na terenie osiedla Latyczowska w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 2 lipca 2018 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na modernizacji kotłowni gazowych znajdujących się w budynkach usytuowanych przy ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4, na terenie osiedla Latyczowska w Warszawie.

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Poligonowa 2 i 4

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r.(środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

UWAGA! Możliwe przerwy w dostawie ciepłej wody

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na instalacji wodnej (modernizacja kotłowni) w budynku przy ul. Kompasowej 1
w dniach 8-16 lipca 2017 r. mogą nastąpić przerwy w dostawie ciepłej wody.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Pani Beata Kijewska - Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych, 
nr tel. 501-235-814.

Wykonawcą prac jest firma JAR-BUD Jarosław Sobieszek. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Jarosław Sobieszek, nr tel. 602-520-024.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

DEZYNSEKCJA

dot. budynków usytuowanych przy ul. Poligonowej 2, 4 i Kompasowej 1,3.

DEZYNSEKCJA!

Dnia 12 sierpnia (sobota)
od godziny 8:00
zostanie przeprowadzona dezynsekcja części wspólnych oraz na życzenie lokatorów w mieszkaniach.

Czytaj więcej...

Możliwe przerwy w dostawie ciepłej wody w związku z pracami modernizacyjnymi kotłowni gazowych.

Szanowni Państwo,

Na terenie Osiedla „Latyczowska” wyłoniona w procedurze przetargowej firma JAR-BUD Jarosław Sobieszek prowadzi prace związane z modernizacją kotłowni gazowych (kotłownia przy ul. Kompasowej 1 i kotłownia przy ul. Kompasowej 3).

Czytaj więcej...

Możliwe przerwy w dostawie wody.

Możliwe przerwy w dostawie ciepłej wody w związku z pracami modernizacyjnymi kotłowni gazowych.

Czytaj więcej...

Awaria systemu kontroli dostępu oraz domofonowego na Os. Latyczowska w Warszawie.

Szanowni Państwo,

na skutek burzy, która przeszła nad miastem w nocy z 28 na 29 czerwca 2017 roku awarii uległ system kontroli dostępu oraz system domofonowy na osiedlu Latyczowska w Warszawie.

Czytaj więcej...

Awaria systemu kontroli dostępu na os. Latyczowska w Warszawie

Szanowni Państwo,

na skutek burzy, która przeszła nad miastem w nocy z 28 na 29 czerwca 2017 r. awarii uległ system kontroli dostępu na osiedlu Latyczowska w Warszawie.

Czytaj więcej...

Wyłączenie kodów dostępowych umożliwiających wejście na teren osiedla oraz klatki schodowe

Szanowni Państwo,

w związku z wykonaną modernizacją systemu kontroli dostępu, od dnia 1 marca 2017 roku zostaną wyłączone kody umożliwiające dostęp do terenu osiedla i klatek schodowych. Mieszkańców, którzy nie pobrali jeszcze pastylek prosimy o kontakt z Administratorem osiedla tel. 510 214 396 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dot. przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody w budynku przy ul. Kompasowej 3

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z częściową wymianą odcinka instalacji wody zimnej we wlocie wody w piwnicy w budynku przy ul. Kompasowej 3 w dniu 15 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 9:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

14 stycznia 2017r. tj. sobota od godz. 10.00
16 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18.00
17 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8.00

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - ul. POLIGONOWA 4

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Poligonowej 4 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych.
Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - ul. POLIGONOWA 2

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Poligonowej 2 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - ul. Kompasowa 1 i 3

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Kompasowej 1 i 3 w godzinach 18:00 – 20:00.odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Poligonowa 4

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Poligonowej 4 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Poligonowa 2

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 26 października 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Poligonowej 2 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Kompasowa 1 i 3

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 25 października 2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Kompasowej 1 i 3 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania oraz Administratora osiedla

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Latyczowska” świadczy:

Firma Usług Sprzątających CLEANLINESS Waldemar Król

Czytaj więcej...

UWAGA ! Przerwa w dostawie ciepłej wody.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z wymianą zaworu na instalacji cyrkulacji wody ciepłej w dniu 3 sierpnia (środa) 2016 roku w godzinach 09:00 – 10:00 w budynku przy ul. Kompasowej 1 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody.

Czytaj więcej...

Remont kominów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 18 lipca 2016 roku (poniedziałek) na osiedlu Latyczowska, będą prowadzone prace remontowe polegające na naprawie kominów oraz obróbek blacharskich na budynku przy ul. Poligonowej 4.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zebraniu dla Członków osiedla

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz 
§ 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

Zasady korzystania z terenu zewnętrznego

Szanowni Państwo,

Od dnia 29 lutego 2016 roku  (poniedziałek) zaczynają obowiązywać w pełni zasady korzystania z terenu zewnętrznego, które otrzymaliście Państwo w dniu 20 stycznia 2016 roku do skrzynek pocztowych. Prosimy o zapoznanie się i stosowanie.

Czytaj więcej...

Spotkanie mieszkańców osiedla Latyczowska

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza mieszkańców OSIEDLA LATYCZOWSKA  na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 lutego (wtorek) 2016 roku o godz. 19.00 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 75 ul. Bartosika 5

Czytaj więcej...

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ OCHRONY

UWAGA!

Szanowni Państwo, od dnia 1 stycznia 2016r. usługa ochrony na Osiedlu LATYCZOWSKA będzie świadczona przez firmę PERSONA.

Czytaj więcej...

Modernizacja kontroli dostępu

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi modernizacji kontroli dostępu na osiedlu „Latyczowska”, uprzejmie informujemy, że od dnia 2 grudnia 2015 r. (środa) szlabany zamontowane przed bramą od ul. Kompasowej 3 zostaną zdemontowane i oddane do serwisu.

Czytaj więcej...