Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

 

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Budynek Data przeglądu Godzina
Znanieckiego 4 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 4A 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 4BC 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 4D 27.08.2019 r. (wtorek) 12:00 - 21:00

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 22.05.2019 roku o godz. 18:00
w Klubie Osiedlowym - Osiedlowe Centrum Plastyki "Wilga"
przy ul. Znanieckiego 5

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „Nowa Ulga”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

 

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia  MSM „Nowy Dom 82” w dniu 27 czerwca 2019 r.

Kto może zostać wybrany do
Rady Nadzorczej MSM „Nowy Dom 82”?

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z jej najważniejszych organów, bo pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad jej działalnością. 
Ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. wprowadzono kadencyjność rad nadzorczych. Zapisano w niej, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, a także, że kadencja ta nie może trwać dłużej niż trzy lata.


Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy pełnią swoją funkcje społecznie - członek Rady Nadzorczej nie pobiera żadnego uposażenia czy to w formie diety czy zwrotu kosztów dojazdu.  

Każdy kandydat, który chce zostać członkiem Rady Nadzorczej:
- musi posiadać tytuł prawny do lokalu, który znajduje się w Zasobach Spółdzielni,
- nie może mieć zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych lub wkładu budowlanego,
- nie może być w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- nie może prowadzić działalności konkurencyjnej dla Spółdzielni,
- nie może być pracownikiem Spółdzielni.

Kandydat spełniający te kryteria bierze udział w wyborach, które odbywają się podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Jeśli na spotkaniu osiedlowym mieszkańcy danego Osiedla wytypują jednego kandydata, który miałby ich reprezentować w Radzie Nadzorczej, to wybór tej osoby podczas Walnego Zgromadzenia będzie oczywisty. Jeśli zaś z danego Osiedla będzie wytypowanych kilku kandydatów, to decyzję w sprawie reprezentanta podejmie Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Nowa Ulga”  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18°°  
w Klubie Osiedlowym Wilga-Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 08:00 – 11:00 oraz 16:00 – 19:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Znanieckiego 4
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 19:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 4A
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 19:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 4BC
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 14:00 - 16:00 oraz 18:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 4D
 • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-19:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 1 grudnia 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga.

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie remontu ostatniego pionu balkonów

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że od dnia 15 maja 2018 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonów usytuowanych w budynku przy ul. Znanieckiego 4D.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Remont chodnika na osiedlu Nowa Ulga Bis od strony Trasy Siekierkowskiej

Szanowni Państwo,
    
w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe chodnika od strony Trasy Siekierkowskiej na terenie osiedla Nowa Ulga Bis.

Czytaj więcej...

Przegląd gwarancyjny - piwnice Znanieckiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) o godzinie 10:00 w budynkach przy ul. Znanieckiego 4/4A oraz Znanieckiego 4bc, rozpocznie się przegląd gwarancyjny poprawności wykonania prac remontowych w piwnicach na Państwa osiedlu.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wymiany zaworów podpionowych na poziomie instalacji wodnej w piwnicy w budynku przy ul. Znanieckiego 4d w dniu 13 marca 2017r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody w godzinach  09:00 – 18.00.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

Wymiana odcinka pionu instalacji wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji

Szanowni Państwo,

W związku z awarią zachodzi konieczność wymiany odcinka pionu instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji w pomieszczeniu WC w lokalach mieszkalnych nr 45, 50 w budynku przy ul. Znanieckiego 4d.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 4B,4C

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 15.12.2016r. (czwartek) w godzinach: 18:00 -20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 4D

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 16.12.2016r. (piątek) w godzinach: 17:00 -19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 6 grudnia 2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, 4A, 4B, 4C, 4D w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 15.11.2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4/4A, w lokalach nr 2, 3, 5, 11, 20, 23, 50, 68 w godzinach 15:00 – 19:00 odbędzie się drugi termin wymiany wodomierzy.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Znanieckiego 4, 4A, 4B, 4C, 4D

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 27 października 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, 4A, 4B, 4C, 4D w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4, kl. I i II

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2016 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, na klatce I i II w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4A kl. V i VI

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dniu 19.10.2016 r. (środa) w budynku przy ul. Znanieckiego 4A, na klatce V i VI w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4A, kl. IV

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dniu 18.10.2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4A, na klatce IV w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Wymiana wodomierzy - Znanieckiego 4, kl. III

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dniu 18.10.2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Znanieckiego 4, na klatce III w godzinach 09:00 – 18:00 odbędzie się wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do wodomierzy (tj. zdjęcie ekranów, zabudów itp.).

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Nowa Ulga” świadczy:

Firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk

Czytaj więcej...

Zakończenie remontu piwnic - Znanieckiego 4/4A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma REMAX zakończyła prace polegające na remoncie piwnic w budynku przy ul. Znanieckiego 4/4A (piwnice po lewej stronie).

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 4B, 4C

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 22.06.2016 r. (środa) w godzinach: 17:00-19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 4D

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 23.06.2016 r. (czwartek) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 4, 4A

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.06.2016 r. w godzinach: 16:00-19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Zebranie Członków Osiedla

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz § 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82”  Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zwołuje w dniu 31 maja  2016 roku o godz. 19.00 w Osiedlowym Centrum Plastyki Klubu „Wilga” przy ul. Znanieckiego 5

Czytaj więcej...

Prace remontowe

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2016 r. (środa) prowadzone są prace remontowe polegające na wykonaniu podejść pod klatki schodowe z kostki brukowej w budynku przy ul. Znanieckiego 4BC, przy klatce schodowej nr I i II.

Czytaj więcej...

Dodatkowy termin wydawania pilotów oraz podpisywania umów najmu miejsc postojowych

Szanowni Państwo,

wyznaczono dodatkowy termin wydawania pilotów oraz podpisywania umów najmu miejsc postojowych  tj. 4 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) w godz. 16.00-21.00.

Prace remontowe w piwnicy budynku przy ul. Znanieckiego 4/4A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 30 marca 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Znanieckiego 4/4A  w piwnicy po lewej stronie będą prowadzone prace remontowe polegające m.in. na wykonaniu posadzki betonowej, odtworzeniu ścian działowych, wykonaniu wylewki.

Czytaj więcej...