Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Odbiór odpadów wielkogabarytowych!

Szanowni Państwo,

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Al. Stanów Zjednoczonych 34 będzie się odbywał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej m.st. Warszawy, w nastepujacych terminach:

- 26 maja 2020 roku  - 23 czerwca 2020 roku - 21 lipca 2020 roku

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW W USTALONE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA NA 2 DNI PRZED USTALONYM TERMINEM ODBIORU.

Powyższe pozwoli na zachowanie porządku i estetyki na Osiedlu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (gruz budowlany), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych, ziemi.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny - który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie www.czysta.urn.warszawa.pl.

Odwołanie spotkania

Uwaga! Spotkanie zaplanowane na dzień 10 marca nie odbędzie się!

Szanowni Państwo,

Wobec postępującego zagrożenia koronawirusem oraz mając na względzie

Źródło: Puls Medycyny

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w przesłanym do mediów komunikacie. - To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. 

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” podjął decyzję o odwołaniu spotkań z mieszkańcami Osiedli. Jeśli sytuacja pozwoli odbylibyśmy te spotkania w maju. Tym samym spotkanie zaplanowane na dzień 10 marca 2020 roku nie odbędzie się.

Wszystkie informacje, które poruszane byłyby podczas spotkania zostaną przekazane w najbliższych  dniach w Informatorze Osiedlowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń, zachęcam do osobistego kontaktu.

ZAPROSZENIE

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wraz z przedstawicielem Rady Nadzorczej zapraszają właścicieli lokali nieruchomości osiedla „Tarchomin IIIB i IIIB BIS” na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 18°°
w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Van Gogha 1

Przedmiot spotkania - bieżące sprawy Osiedla Tarchomin IIIB i IIIB BIS.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedli Tarchomin III B i III B Bis

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Budynek Data przeglądu Godzina
Van Gogha 3 04.09.2019 r. (środa) 12:00 - 21:00
Van Gogha 3A 05.09.2019 r. (czwartek) 12:00 - 21:00
Van Gogha 3B 05.09.2019 r. (czwartek) 12:00 - 21:00
Van Gogha 7 04.09.2019 r. (środa) 12:00 - 21:00
Van Gogha 9 04.09.2019 r. (środa) 12:00 - 21:00
Van Gogha 9B 05.09.2019 r. (czwartek) 12:00 - 21:00

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 28.05.2019 roku o godz. 18:00
w sali w Zespole Szkół nr 106 przy ul. Van Gogha 1

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „Tarchomin III b i III b bis”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Tarchomin III B i III B bis”  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 14 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 18°°  
w Zespole Szkół przy ul. Van Gogha 1

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 17:00 – 18:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedli Tarchomin III B i III B Bis

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814

Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 13.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 08:00 – 11:00 oraz 16:00 – 19:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedli Tarchomin III B i III B Bis

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osideli Tarchomin III B i III B Bis

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Van Gogha 3
 • Data: 28.11.2018 (środa)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 18:30-20:00
 • Budynek: Van Gogha 3A
 • Data: 29.11.2018 (czwartek)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 16:00-18:00
 • Budynek: Van Gogha 3B
 • Data: 28.11.2018 (środa)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-18:30
 • Budynek: Van Gogha 7
 • Data: 28.11.2018 (środa)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 19:00-20:00
 • Budynek: Van Gogha 9
 • Data: 22.11.2018 (czwartek)
 • Godzina: 12:00 - 15:00 oraz 16:00-20:00
 • Budynek: Van Gogha 9B
 • Data: 28.11.2018 (środa)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-18:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r. oraz 1 grudnia 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

DEZYNSEKCJA

dot. budynków usytuowanych przy ul. Van Gogha 3, 7, 9, 3A, 3B, 9B

DEZYNSEKCJA!

Dnia 12 sierpnia (sobota)
od godziny 12:00
zostanie przeprowadzona dezynsekcja części wspólnych oraz na życzenie lokatorów w mieszkaniach.

Czytaj więcej...

Zasady parkowania na terenie Os. Tarchomin IIIB i IIIB BIS

Szanowni Państwo,

w dniu 30 marca 2017 roku odbyło się spotkanie mieszkańców Os. Tarchomin IIIB i IIIB BIS, na którym to poruszyliście Państwo sprawę wjazdu na teren osiedla samochodów nieuprawnionych tj. samochodów należących do osób spoza osiedla.

Czytaj więcej...

Wyłączenie kodów dostępowych umożliwiających wejście na teren osiedla oraz klatki schodowe

Szanowni Państwo,

w związku z wykonaną modernizacją systemu kontroli dostępu, od dnia 1 marca 2017 roku zostaną wyłączone kody umożliwiające dostęp do terenu osiedla i klatek schodowych. Mieszkańców, którzy nie pobrali jeszcze pastylek prosimy o kontakt z Administratorem osiedla tel. 510 214 396 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Van Gogha 3,7

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 14.12.2016r. w godzinach: 16:30 -19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Van Gogha 9

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 15.12.2016r. w godzinach: 16:30 -19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Koniec remontu windy w kl. II przy ul. Van Gogha 9

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2016 r. (wtorek) zakończył się remont windy w klatce II, w budynku przy ul. Van Gogha 9.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - ul. Van Gogha 3A, 3B, 9B

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Van Gogha 3A, 3B, 9B w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - ul. Van Gogha 3, 7, 9

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Van Gogha 3, 7, 9 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

Zasady korzystania z terenu zewnętrznego na Osiedlu Tarchomin IIIb i IIIb bis

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji dotyczących modernizacji systemu dostępu w załączeniu przekazujemy zasady korzystania z terenu zewnętrznego na Osiedlu Tarchomin IIIb i IIIb bis. Wszystkich użytkowników prosimy o zapoznanie się z w/w zasadami oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Czytaj więcej...

Wydawanie pastylek oraz kart parkingowych

Szanowni Państwo,

w związku z modernizacją systemu domofonowego, parkingowego i montażem systemu kontroli dostępu w następujących terminach będą wydawane pastylki oraz nowe karty wjazdowe:

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Van Gogha 3A, 3B, 9B

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Van Gogha 3A, 3B, 9B w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Van Gogha 3, 7, 9

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 8 listopada 2016 r. (wtorek) w budynku przy ul. Van Gogha 3, 7, 9 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Remontu dźwigu osobowego ul. Van Gogha 9 kl.II

Szanowni Państwo,

od dnia 12 października 2016 roku (środa) rozpoczną się prace remontowe dźwigu osobowego na klatce II w budynku przy ul. Van Gogha 9.

Czytaj więcej...

Zmiana Administratora osiedla

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku Administratorem Osiedla „Tarchomin III B i III B Bis” będzie:

Pani Ewelina Jendrasik

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wymianą wymianą wodomierza głównego w dniu 18 lipca (poniedziałek) 2016 roku w godzinach 10:00 – 12:00 w budynku przy ul. Van Gogha 9 nastąpi przerwa w dostawie wody zimnej oraz ciepłej.

Czytaj więcej...

Brak wody przy ul. Van Gogha 9

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z zalewaniem lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku przy ul. Van Gogha 9 w pionie kuchennym, zostały zakręcone zawory na ww. pionie ( brak wody ).

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Van Gogha 3

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 4.07.2016 r. (poniedziałek) w godzinach: 17:00-19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Van Gogha 9

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 5.07.2016 r. (wtorek) w godzinach: 17:00-19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Van Gogha 7

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 4.07.2016 r. (poniedziałek) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zebraniu dla Członków osiedla

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz 
§ 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82”  

Czytaj więcej...
×

UWAGA! WAŻNE!!

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie wspólne bezpieczeństwo,
Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, 
że

Pracownicy Biura SPÓŁDZIELNI, w tym również KASY SPÓŁDZIELNI,
są dostępni dla Państwa w godzinach od  08:00 do 14:00.

Niemniej jednak,  biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące koronawirusa prosimy o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt w biurze Spółdzielni we wskazanych terminach i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

PROSIMY O KONTAKT Z UPOWAŻNIONYMI PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI:


- W SPRAWACH TECHNICZNYCH – Z PANIĄ MONIKĄ GŁUCH, TEL. 501-235-814
- W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH – Z PANIĄ EWELINĄ JENDRASIK, TEL. 510-214-396 lub z Panem Dawidem Gorczyńskim tel. 517 -104- 852

Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.