Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
czwartek, 26 styczeń 2023 17:08

Zmiana ceny za zimną wodę i ścieki oraz zapowiadane zmiany cen ciepła!

Szanowni Państwo,

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, że zgodnie z nową, zatwierdzoną, taryfą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla warszawskiego MPWiK

od dnia 27 stycznia 2023 roku ulega zmianie cena za zimną wodę i ścieki, która będzie wynosić:
10,88 zł/m3 brutto

(podstawa: decyzja z dnia 28 grudnia 2022 roku nr WA.RZT.70.31.2021/20 z dn. 28.12.2022 r.)

Dotychczasowa cena zimnej wody to 9,85 zł/m3, wobec tego od 27.01. 2023 roku następuje wzrost ceny o 1,03 zł/ m3.

Jednocześnie informujemy, że planowane są zmiany ustawowe dotyczące cen ciepła, które mają obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Mając na względzie powyższe zmiany cen zimnej wody i zapowiadane zmiany cen ciepła, informujemy,
że zawiadomienia o zmianie wysokości miesięcznych zaliczek za media (tj. woda i kanalizacja, ciepła woda, centralne ogrzewanie) zostaną Państwu przekazane w lutym 2023 roku i będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Natomiast, rozliczenie kosztów indywidualnego, rzeczywistego zużycia mediów w lokalach nastąpi według cen i stawek stosowanych przez dostawców z uwzględnieniem terminów ich obowiązywania zgodnie z Regulaminem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania stawek za używanie lokali MSM „Nowy Dom 82” .