Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Informacje bieżące

Informacje bieżące

czwartek, 16 maj 2024 14:25

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z treścią art. 8 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz na podstawie treści § 89 ust. 1 w związku z § 90 ust. 1 i 2 Statutu MSM „Nowy Dom 82”, Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie zwołuje

w dniu 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz.18 00

w hotelu Hetman przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 36 w Warszawie

WALNE ZGROMADZENIE

Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”.

 

ZAWIADOMIENIENA WZ ZA 2023 ROK.DOC

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW O WZ 15.05.2024.DOC

1 1

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 15 maja 2024 roku nastąpi systematyczne wyłączanie centralnego ogrzewania w budynkach.

Powyższe wynika z zakończenia sezonu grzewczego oraz potrzeby wykonania prac konserwacyjnych na instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania.

wtorek, 30 kwiecień 2024 07:09

Biuro nieczynne

U W A G A!

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, że
w dniu 2 maja 2024 roku (czwartek)
biuro Spółdzielni będzie n i e c z y n n e.

Za utrudnienia przepraszamy.

wtorek, 23 kwiecień 2024 10:12

Hala garażowa

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż w Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, które dotyczy warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Według przepisów - za garaż rozumie się obiekt budowlany samodzielny lub stanowiący część innego obiektu, który służy do przechowywania i bieżącej  obsługi samochodów osobowych.

Obowiązują także przepisy ustawy o własności lokali stanowiące, że miejsce postojowe w wielostanowiskowej hali garażowej może być użytkowane wyłącznie zgodnie jego przeznaczeniem, tj. w celu parkowania pojazdów. Inne wykorzystywanie miejsc postojowych jest niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami.

Obowiązują również przepisy przeciwpożarowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku. Określają one, że w garażach  nie wolno trzymać rzeczy poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi,  nie można składować materiałów palnych;

Wobec powyższego,

wzywamy Państwa
do natychmiastowego usunięcia wszystkich łatwopalnych przedmiotów składowanych w obrębie miejsca postojowego znajdującego się w hali garażowej budynku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2024 roku

Po tym terminie rozpoczniemy sprzątanie hal garażowych  z zalegających tam śmieci oraz przedmiotów palnych. W przypadku nie zabrania przedmiotów z Państwa miejsc, zostaną one usunięte na koszt Właściciela. Sprzątanie rozpocznie się od 8 maja 2024 roku.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na brak w garażu instalacji do wykrywania mieszaniny gazów LPG sprzężonej z wentylacją, nie powinno się parkować pojazdów zasilanych tą mieszaniną. Obiekt był projektowany dla samochodów spalinowych nie zasilanych paliwem gazowym.

A także, w celu umożliwienia parkowania pojazdom z elektrycznym napędem alternatywnym garaż powinien spełniać wymagania aktualnych przepisów.

Obecnie przedmiotowy garaż nie spełnia wymagań dla parkowania pojazdów z elektrycznym napędem alternatywnym i takich aut także nie należy parkować w naszych halach garażowych.

wtorek, 16 kwiecień 2024 07:18

Przetarg - Remont klatki schodowej

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont parteru klatki schodowej znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 4D w Warszawie, wchodzącym w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie.

Planowany termin realizacji robót: czerwiec-lipiec 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2024 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

czwartek, 14 marzec 2024 08:51

Rozliczenie wody za II półrocze 2023 roku

Szanowni Państwo,

w dniu 14 i 15 marca 2024 roku (czwartek, piątek)
będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie wody za II półrocze 2023 roku 
oraz rozliczenie wody ogólnej za 2023 rok

Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali  korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu  korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  rozliczenie drogą e -milową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 22 619 78 61.

środa, 31 styczeń 2024 21:14

Przetarg - Remont klatek schodowych

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont 5 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII oraz os. Latyczowska, wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie.

Planowany termin realizacji robót: MARZEC-KWIECIEŃ 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2024 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

środa, 26 kwiecień 2023 09:21

Uwaga na OSZUSTÓW

Szanowni Państwo,

w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi wyłudzania danych przez oszustów deklarujących sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu na podstawie ankiet, w których należy podać numer PESEL lub numer dowodu osobistego, poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:

 

W związku z nowelizacją z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wszystkie budynki i lokale będą musiały posiadać świadectwo charakterystyki budynków o ile będą przedmiotem transakcji sprzedaży lub najmu.

poniedziałek, 27 marzec 2023 11:02

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, w którym określona jest wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Poniżej przedstawiamy dwa artykuły w przedmiotowym temacie:

 1. Artykuł ze strony Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych: https://zrsmrp.com.pl/bez-swiadectwa-ani-rusz-zrodlo-rzeczpospolita/
 2. Pismo Pana Ministra Waldemara Budy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii (PDF w załączeniu)

Konsekwencją za stwierdzenie braku segregacji jest zastosowanie wobec wszystkich mieszkańców podwyższonej stawki opłaty za odpady tj. 130 zł od lokalu, miesięcznie.

segregacja

piątek, 07 październik 2022 13:07

Warto oszczędzać

Koszty centralnego ogrzewania (ciepła) wciąż rosną i obecnie stanowią bardzo znacząca pozycję w kosztach eksploatacji każdego lokalu mieszkalnego 
i użytkowego. Dlatego warto, a nawet niezbędne jest efektywne, racjonalnie gospodarowanie ciepłem.

- W okresie jesiennym i zimowym drzwi i okna do klatek schodowych powinny być dobrze zamknięte, a ewentualne wietrzenie klatki powinno odbywać się krótko. Kaloryfery 
w częściach wspólnych mają ustawioną stałą, minimalną  temperaturę grzania. Prosimy o zwracanie uwagi czy na klatce schodowej drzwi i okna są zamykane, a kaloryfery nie grzeją nadmiarowo. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni.

- Temperatura w  lokalach mieszkalnych powinna  być regulowana poprzez zawory przygrzejnikowe, tak aby utrzymać optymalny poziom 20°C w pokojach, 24°C w łazience. Temperaturę powinno się obniżać do 180C kiedy śpimy.  

- Wietrzenie lokalu powinno być krótkie (od  5 do 10 minut) ale intensywne, po uprzednim ustawieniu głowicy zaworu termostatycznego na minimalną temperaturę;

- Nie należy  zasłaniać ani zabudowywać kaloryferów i nie powinno się suszyć na nich mokrych rzeczy;

Pamiętajmy, że zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C zwiększa zużycie energii o ok. 5 %.

Warto oszczędzać i racjonalnie wykorzystywać ciepło, zarówno w częściach wspólnych jak i w lokalach mieszkalnych 
by ograniczyć i tak bardzo wysokie koszty!

Szanowni Państwo,

w dniu 16 września 2022 roku (piątek)

będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2022 r. Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali

korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu korespondencji poprzez e-maila, otrzymają rozliczenie drogą e -milową.

UWAGA!
Zgodnie z treścią Regulaminu Gospodarki Zasobami i ustalania opłat za używanie lokali MSM „Nowy Dom 82” -§ 3 rozdział II pkt. 8 Załącznik na 1 - Spółdzielnia dokonuje rozliczenia i dostarcza użytkownikom lokali dokumenty
rozliczeniowe do 30 września – za I półrocze i do 31 marca następnego roku z II półrocze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

tel. 22 619 78 61.

czwartek, 01 wrzesień 2022 14:28

Dot. godzin pracy biura Spółdzielni

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2022 roku pracownicy Spółdzielni są dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 .

 

Wszystkie sprawy, po godzinach pracy biura, prosimy zgłaszać bezpośrednio do konserwatorów z poszczególnych branż lub Administratorów - numery telefonów dostępne są na tablicach ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych lub na stronie internetowej.

Szanowni Państwo,

w dniu 21 lipca  2022 roku trafiła do Państwa korespondencja dotycząca nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody. Zmiany stawek w tym zakresie obowiązują od 1 sierpnia 2022 roku. Wzrost stawek z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody, jest niezależny od Spółdzielni i podyktowany 30 % wzrostem kosztów  nałożonych przez wytwórcę ciepła PGNiG Termika S.A. i dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem rozliczającym ciepło.  Nie jest stroną w ustalaniu cen dostawcy ciepła i nie ma wpływu na ich wysokość.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82”:

 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 22 619 78 61
piątek, 10 czerwiec 2022 11:07

Korespondencja - rozliczenie mediów

Szanowni Państwo,

w dniu 15 czerwca 2022 roku (środa)
będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi za 2021 rok

Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali  korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu  korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  rozliczenie drogą e-milową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 22 619 78 61.

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody)

 • od godz. 9:00
 • do godz. 14:00

do budynku/ów:

 • Van Gogha 3,
 • Van Gogha 7,
 • Van Gogha 9,
 • Van Gogha 3A,
 • Van Gogha 3B,
 • Van Gogha 9B.

Zapewniamy Państwa, że pracownicy Veolii Energii Warszawa S.A. dokładają wszelkich starań, aby prace zostały wykonane możliwie jak najszybciej.

Przepraszamy Państwa za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta - infolinia: 22 658 58 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.energiadlawarszawy.pl

1 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2022 roku zleciliśmy firmie VEOLIA oraz firmie konserwującej instalacje c.o. w naszych zasobach, wyłącznie centralnego ogrzewania
w budynkach z dniem 17 maja 2022 roku.

 

Powyższe wynika z zakończenia sezonu grzewczego oraz potrzeby wykonania prac konserwacyjnych na instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania.

środa, 04 maj 2022 09:55

UWAGA! Wścieklizna zwierząt

Szanowni Państwo,

Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 2022 roku po raz kolejny rozszerzył teren zagrożony chorobą wścieklizny. Objęto nim cały obszar Warszawy.

W związku rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa mazowieckiego, Warszawiacy posiadający zwierzęta muszą pamiętać, że psy mogą biegać wolno tylko na ogrodzonym, zamkniętym terenie. W pozostałych miejscach muszą być wyprowadzane na smyczy. Koty mają być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo zarówno koty, jak i psy, muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Właściciele czworonogów muszą dopełnić tego obowiązku w ciągu 30 dni od momentu ukończenia przez zwierzę 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Za zaniedbanie w tej kwestii opiekunowi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje również zakaz organizacji polowań, wystaw, pokazów czy innych wydarzeń z udziałem psów, kotów oraz zwierząt wrażliwych na tę chorobę.

Objawy wścieklizny.

U zwierząt choroba objawia się m.in. agresywnym zachowaniem, ślinotokiem, połykaniem ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. 
U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

czwartek, 14 kwiecień 2022 07:29

Informator Osiedlowy

Szanowni Państwo,

 

w zakładce „Informator Osiedlowy” poszczególnych osiedli znajdziecie Państwo aktualne Informatory Osiedlowe.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Państwa Osiedla.

czwartek, 31 marzec 2022 12:11

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, że zostały złożone DEKLARACJE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, o źródłach ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, znajdujących się w Zasobach MSM „Nowy Dom 82”.  

Wobec powyższego, Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wypełnił ustawowy obowiązek, spoczywający na zarządcy nieruchomości, złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którego termin upływa w dniu  30 czerwca 2022 r.  

WŁAŚCICIELE LOKALI, INDYWIDUALNIE, NIE SKŁADAJĄ DEKLARACJI.