Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Informacje bieżące

Informacje bieżące

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie.

Planowany termin realizacji robót: IV kwartał 2021, do dnia 10.12.2021

Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2021 r., o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Szanowni Państwo,    

w dniu 30.09. 2021 roku do Państwa skrzynek na listy
została dostarczona korespondencja - naliczenia stawek opłat eksploatacyjnych, 
które będą obowiązywały od 1.01.2022 roku

W związku ze stanem epidemicznym upoważnieni pracownicy firmy świadczącej usługę  sprzątania na Państwa Osiedlu dostarczyli  korespondencję do skrzynek pocztowych.

Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  naliczenia pocztą elektroniczną.

Szanowni Państwo,

w dniu 16 czerwca 2021 roku (środa)
będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie centralnego ogrzewania, energii elektrycznej za 2020 rok

W związku ze stanem epidemicznym upoważnieni pracownicy firmy sprzątającej na Państwa Osiedlu będą dostarczali  korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu  korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  rozliczenie drogą e -milową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 22 619 78 61

wtorek, 01 czerwiec 2021 21:46

Wyłączamy centralne ogrzewanie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca zleciliśmy firmie VEOLIA oraz firmie konserwującej instalacje c.o. w naszych zasobach, wyłącznie centralnego ogrzewania 
w budynkach z dniem 2 czerwca 2021 roku.

Powyższe wynika z zakończenia sezonu grzewczego  oraz potrzeby wykonania prac konserwacyjnych na instalacjach wewnętrznych c.o.

Szanowni Państwo,

w dniu 26 marca 2021 roku (piątek)
będzie dostarczana korespondencja - naliczenia nowych stawek opłat za wywóz nieczystości

W związku ze stanem epidemicznym upoważnieni pracownicy firmy sprzątającej na Państwa Osiedlu będą dostarczali  korespondencję do skrzynek pocztowych.

Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu  korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  rozliczenie drogą e-milową.

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont 6 pionów balkonów przyległych do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium, wchodzącego w skład zasobów MSM "Nowy Dom 82" w Warszawie.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2021 r., o godz. 10:00.

Dla ułatwienia przekazujemy również plik z Kosztorysem w formacie .kst do pobrania i uzupełnienia:

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Szanowni Państwo,

w dniach 15 i 16 marca 2021 roku
będzie dostarczana korespondencja – rozliczenie wody za II półrocze 2020 roku.

W związku ze stanem epidemicznym upoważnieni pracownicy firmy sprzątającej na Państwa Osiedlu będą dostarczali korespondencję do skrzynek pocztowych.

Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu korespondencji poprzez e-maila, rozliczenie otrzymają drogą e-mailową.

poniedziałek, 18 styczeń 2021 23:09

Nowe dni i godziny pracy Kasy Spółdzielni!

Szanowni Państwo,

Od dnia 18 stycznia 2021 roku wprowadzone zostają nowe dni i godziny pracy KASY Spółdzielni. KASA Spółdzielni  będzie otwarta w następujące dni:

  • Poniedziałek - od godz. 13:00 do godz. 17:00
  • Czwartek - od godz. 8:00 do godz. 14:00

Prosimy dokonywać płatności w KASIE Spółdzielni tylko w  wyznaczonych dniach  i godzinach.  W pozostałe dni Kasa Spółdzielni będzie nieczynna.

poniedziałek, 07 grudzień 2020 22:26

Opłaty za odbiór „śmieci”

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma z dnia 28.10.2020  w spawie nowych  zasad i nowych  stawek  opłat za zagospodarowanie  odpadów  komunalnych, które miały obowiązywać od miesiąca grudnia 2020 roku, uprzejmie informuję, że Rada m.st. Warszawy zmieniła termin wprowadzenia nowego sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości.

Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy z dnia 26.11.2020 roku zmiana stawek za wywóz odpadów nastąpi od dnia 1.04.2021 roku.

W związku z powyższym  opłata za odbiór odpadów komunalnych do 
31 marca 2021 roku pozostaje niezmieniona i wynosi 65 zł za lokal.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 15 października 2020 roku Radnia m.st. Warszawy podjęli uchwały o nowym sposobie dokonywania naliczeń i nowej wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikającym stąd brakiem możliwości określenia terminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, przedstawiamy Państwu:

  1. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2019 r.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r.
  3. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.  

 

Dokumenty te będą dostępne dla członków Spółdzielni po zalogowaniu się. KLIKNIJ TUTAJ

czwartek, 06 sierpień 2020 22:10

Przetarg - Remont balkonów i balustrad

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82” zleci remont balkonów, balustrad balkonowych, okratowania elewacyjnego na terenie nieruchomości usytuowanej przy ul. Znanieckiego 2 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2020 r. o godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

czwartek, 06 sierpień 2020 22:09

Przetarg - Remont schodów zewnętrznych

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82” zleci remont schodów zewnętrznych znajdujących się na terenie nieruchomości usytuowanej przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 34 w Warszawie Planowany termin realizacji robót: III-IV kwartał 2020 r., nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2020 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert w trybie jawnym: 25.08.2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie MSM „Nowy Dom 82”, przy ul. Targowej 35 w Warszawie.

Dla ułatwienia przekazujemy również plik z Kosztorysem w formacie .kst do pobrania i uzupełnienia:

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

czwartek, 06 sierpień 2020 06:44

Biuro i kasa nieczynne

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, że

w dniu 14 sierpnia 2020 roku (piątek)


biuro Spółdzielni, w tym KASA, będą  n i e c z y n n e.

 

Powyższe wynika z treści art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (…) Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Sprawy pilne (awarie) prosimy zgłaszać do konserwatorów lub administratorów. Numery telefonów dostępne na tablicach ogłoszeń 
i stronie internetowej.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że stosownie do postanowień art. 90 ustawy 
z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze konieczność zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa, uprzejme informujemy, że termin obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków MSM „Nowy Dom 82” zostanie podany po odwołaniu stanu epidemii.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz projekty uchwał zostaną podane do wiadomości członków Spółdzielni w terminie oraz w sposób przewidziany w Statucie Spółdzielni.

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność będą wysyłane do mieszkańców dopiero, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Taką decyzję wspólnie z burmistrzami podjął prezydent Rafał Trzaskowski.


- W stolicy postępujemy odpowiedzialnie i troszczymy się o bezpieczeństwo. W tym trudnym okresie nie chcemy narażać mieszkańców na niepotrzebne ryzyko i odbiór dokumentów na poczcie, dlatego całkowicie wstrzymujemy wysyłkę zaświadczeń. Z inicjatywą wyszły władze Śródmieścia i wspólnie z pozostałymi burmistrzami postanowiliśmy jak najszybciej wprowadzić to rozwiązanie w całym mieście – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Mieszkańcy nie będą musieli niepotrzebnie się narażać. Wszystkie sprawy, związane z przekształceniem, załatwią później, nie martwiąc się ustawowymi terminami i nic na tym nie tracąc. Umożliwia to ostatnia uchwała Rady m.st. Warszawy, wprowadzająca dodatkowe bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok.  Zaświadczenia będą oczywiście przygotowywane, a wysyłka dokumentów wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem  SARS-CoV-2. Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Do mieszkańców trafiły już dokumenty, dotyczące ponad 88 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

zaswiadczenia

czwartek, 12 marzec 2020 16:01

UWAGA! WAŻNE!!

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z wydłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego, mając na względzie wspólne bezpieczeństwo,
Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, 
że

Pracownicy Biura SPÓŁDZIELNI, w tym również KASY SPÓŁDZIELNI,
są dostępni dla Państwa w godzinach od  08:00 do 14:00.

Niemniej jednak,  biorąc pod uwagę zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące koronawirusa prosimy o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt w biurze Spółdzielni we wskazanych terminach i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

PROSIMY O KONTAKT Z UPOWAŻNIONYMI PRACOWNIKAMI SPÓŁDZIELNI:


- W SPRAWACH TECHNICZNYCH – Z PANIĄ MONIKĄ GŁUCH, TEL. 501-235-814
- W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH – Z PANIĄ EWELINĄ JENDRASIK, TEL. 510-214-396 lub z Panem Dawidem Gorczyńskim tel. 517 -104- 852

Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

piątek, 14 luty 2020 11:47

Segregacja odpadów