Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Informacje bieżące

Informacje bieżące

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82” zleci okresowy przegląd i sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania budynków usytuowanych przy ul. Kompasowej 1, ul. Kompasowej 3, ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4 w Warszawie, na terenie os. Latyczowska, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie z treścią art. 23 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.)

Okresowa kontrola obejmuje kotły znajdujące się w pomieszczeniach kotłowni gazowych budynków usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska w Warszawie, zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. Kompasowa 1 – 2 kotły stojące typu EuroCondens SGB 215 firmy Brotje, o łącznej mocy 430 kW, z zamkniętą komorą spalania, modulowanym palnikiem i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz – kotły kondensacyjne
 2. Kompasowa 3 – 1 kocioł stojący typu EuroCondens SGB 260 firmy Brotje, o mocy 260 kW, z zamkniętą komorą spalania, modulowanym palnikiem i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz – kocioł kondensacyjny
 3. Poligonowa 2 – 2 kotły stojące typu EuroCondens SGB 260 firmy Brotje, o łącznej mocy 520 kW, z zamkniętą komorą spalania, modulowanym palnikiem i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz – kotły kondensacyjne
 4. Poligonowa 4 – 1 kocioł wiszący typu EcoTherm Plus WGB 70 firmy Brotje, o mocy 70 kW, z zamkniętą komorą spalania, modulowanym palnikiem i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz.

Kotły podlegają cyklicznej kontroli Urzędu Dozoru Technicznego.

Z kontroli należy sporządzić protokoły i wprowadzić je do centralnego rejestru systemu teleinformatycznego – zgodnie z art. 28 i 29 ww. ustawy oraz przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej po 2 egz. Protokołów dla każdej kotłowni.

W celu dokonania wizji lokalnej prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, tel. 515-411-829.

Ofertę cenową na w/w kontrolę okresową należy przesłać na adres e-mail Spółdzielni MSM „Nowy Dom 82”, w terminie do dnia 22 września 2023 r.

Termin realizacji prac zostanie ustalony z wybranym Oferentem.

Szanowni Państwo,

w dniach 14 i 15 września 2023 roku
będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2023 r.

Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali  korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu  korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  rozliczenie drogą e-milową.

UWAGA!
Zgodnie z treścią Regulaminu Gospodarki Zasobami i ustalania opłat za używanie lokali MSM „Nowy Dom 82”  - § 3 rozdział II pkt. 8 Załącznik na 1 -  Spółdzielnia dokonuje rozliczenia i dostarcza użytkownikom lokali dokumenty rozliczeniowe do 30 września – za I półrocze i do 31 marca następnego roku z II półrocze.  

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 22 619 76 32.

piątek, 25 sierpień 2023 12:33

Przygotowanie opracowania

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82” zleci przygotowanie opracowania dotyczącego współczynników korygujących do rozliczenia kosztów ogrzewania dla 12 szt. nieruchomości wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie, przy zastosowaniu metody polegającej na doborze współczynników wyrównawczych z tabelki opracowanej przez COBRTI „Instal”.

Planowany termin realizacji zlecenia: maksymalnie do dnia 22 września 2023 r.

Ofertę cenową na przygotowanie w/w dokumentacji należy przesłać na adres e-mail Spółdzielni MSM „Nowy Dom 82”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r.

W ślad za ogłoszeniem z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie, uprzejmie informujemy, że dokument pn. „Zapytanie o cenę” został uzupełniony w zakresie Załączników o numerach 4, 5, 6 i 7, stanowiących wzory protokołów pokontrolnych. Pozostała treść dokumentu i jego załączników pozostaje bez zmian.

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci okresową kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie.

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r., do dnia 15.12.2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2023 r., o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

piątek, 11 sierpień 2023 20:14

Przetarg - Remont murków oporowych

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont murków oporowych na patio budynków usytuowanych przy ul. Ceramicznej 29 i ul. Ceramicznej 29A w Warszawie, wchodzących w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2023 r., o godz. 10:00.

Dla ułatwienia przekazujemy również pliki z Kosztorysem w formatach .kst oraz .ath do pobrania i uzupełnienia:

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

 

czwartek, 03 sierpień 2023 12:41

Przetarg - Sprzątanie os. Arabska

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie nieruchomości usytuowanej przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Przedmiotowe usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia 2023 r., o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Szanowni Państwo,

w dniu 15 i 16 czerwca 2023 roku

będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie centralnego ogrzewania, energii elektrycznej za 2022 rok

Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali korespondencję do skrzynek pocztowych.

Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu korespondencji poprzez e-maila, otrzymają rozliczenie drogą e -milową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 619 78 61.

poniedziałek, 05 czerwiec 2023 09:35

Walne Zgromadzenie

Zarząd MSM "Nowy Dom 82" z siedzibą w Warszawie zwołuje w dniu 26 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowe Jadwigi przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie Walne Zgromadzenie Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dom 82".

Więcej informacji - Kliknij TUTAJ

INFORMACJA O PIERWSZEJ L I C Y T A C J I spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” informuje, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ (Warszawa ul. Szanajcy Józefa 14/64 ) podał do publicznej wiadomości,

że w dniu 28 czerwca 2023r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A, w sali nr 205, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Targowej 35 w Warszawie.

Przedmiotowy lokal znajduje się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 35.

Lokal o powierzchni 53,00 m²: składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju.

Wartość rynkowa lokalu zgodnie z oszacowaniem to 666 104,00 zł. Cena wywołania jest równa – 3/4 sumy oszacowania i wynosi 499 578,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 610,40 zł . Rękojmię należy wpłacić w kasie lub na rachunek Kancelarii Komornika Sądowego Pawła Rowickiego.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej licytacji udziela Komornik Sądowy Paweł Rowicki tel. (22) 465-82-11 lub 662-000-015, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 26 kwiecień 2023 09:21

Uwaga na OSZUSTÓW

Szanowni Państwo,

w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi wyłudzania danych przez oszustów deklarujących sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu na podstawie ankiet, w których należy podać numer PESEL lub numer dowodu osobistego, poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:

 

W związku z nowelizacją z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wszystkie budynki i lokale będą musiały posiadać świadectwo charakterystyki budynków o ile będą przedmiotem transakcji sprzedaży lub najmu.

poniedziałek, 27 marzec 2023 11:02

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, w którym określona jest wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek lub lokal "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Poniżej przedstawiamy dwa artykuły w przedmiotowym temacie:

 1. Artykuł ze strony Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych: https://zrsmrp.com.pl/bez-swiadectwa-ani-rusz-zrodlo-rzeczpospolita/
 2. Pismo Pana Ministra Waldemara Budy z Ministerstwa Rozwoju i Technologii (PDF w załączeniu)
poniedziałek, 20 marzec 2023 10:29

Rozliczenia wody za II półrocze 2022 roku

Szanowni Państwo,

w dniu 22 marca 2023 roku (środa)
będzie dostarczana korespondencja - rozliczenie wody za II półrocze 2022 roku

Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali korespondencję do skrzynek pocztowych.

Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu korespondencji poprzez e-maila, otrzymają rozliczenie drogą e-mailową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 619 78 61.

Szanowni Państwo,

w dniach 16-20 marca 2023 roku trafił do Państwa korespondencja dotycząca nowych stawek za ziemną wodę, centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody. Zmiany stawek z tytułu zimnej wody, centralnego ogrzewania i podgrzania wody, są niezależne od Spółdzielni i podyktowane cenami ustalonymi przez wytwórcę ciepła PGNiG Termika S.A. i dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A. oraz dostawcę wody MPWiK.

 

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem rozliczającym koszty wody i ciepła.

Nie jest stroną w ustalaniu cen dostawcy wody i ciepła i nie ma wpływu na ich wysokość.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 619 78 61.

Szanowni Państwo,

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, że zgodnie z nową, zatwierdzoną, taryfą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla warszawskiego MPWiK

od dnia 27 stycznia 2023 roku ulega zmianie cena za zimną wodę i ścieki, która będzie wynosić:
10,88 zł/m3 brutto

(podstawa: decyzja z dnia 28 grudnia 2022 roku nr WA.RZT.70.31.2021/20 z dn. 28.12.2022 r.)

Dotychczasowa cena zimnej wody to 9,85 zł/m3, wobec tego od 27.01. 2023 roku następuje wzrost ceny o 1,03 zł/ m3.

Jednocześnie informujemy, że planowane są zmiany ustawowe dotyczące cen ciepła, które mają obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Mając na względzie powyższe zmiany cen zimnej wody i zapowiadane zmiany cen ciepła, informujemy,
że zawiadomienia o zmianie wysokości miesięcznych zaliczek za media (tj. woda i kanalizacja, ciepła woda, centralne ogrzewanie) zostaną Państwu przekazane w lutym 2023 roku i będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku.

Natomiast, rozliczenie kosztów indywidualnego, rzeczywistego zużycia mediów w lokalach nastąpi według cen i stawek stosowanych przez dostawców z uwzględnieniem terminów ich obowiązywania zgodnie z Regulaminem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i ustalania stawek za używanie lokali MSM „Nowy Dom 82” .

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” z siedzibą w Warszawie zleci przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zapytania, znajdują się w treści załączonego pliku – pobierz załącznik.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2023 roku.

 

Zapraszamy podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” za 2022 rok.

Konsekwencją za stwierdzenie braku segregacji jest zastosowanie wobec wszystkich mieszkańców podwyższonej stawki opłaty za odpady tj. 130 zł od lokalu, miesięcznie.

segregacja

piątek, 07 październik 2022 13:07

Warto oszczędzać

Koszty centralnego ogrzewania (ciepła) wciąż rosną i obecnie stanowią bardzo znacząca pozycję w kosztach eksploatacji każdego lokalu mieszkalnego 
i użytkowego. Dlatego warto, a nawet niezbędne jest efektywne, racjonalnie gospodarowanie ciepłem.

- W okresie jesiennym i zimowym drzwi i okna do klatek schodowych powinny być dobrze zamknięte, a ewentualne wietrzenie klatki powinno odbywać się krótko. Kaloryfery 
w częściach wspólnych mają ustawioną stałą, minimalną  temperaturę grzania. Prosimy o zwracanie uwagi czy na klatce schodowej drzwi i okna są zamykane, a kaloryfery nie grzeją nadmiarowo. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni.

- Temperatura w  lokalach mieszkalnych powinna  być regulowana poprzez zawory przygrzejnikowe, tak aby utrzymać optymalny poziom 20°C w pokojach, 24°C w łazience. Temperaturę powinno się obniżać do 180C kiedy śpimy.  

- Wietrzenie lokalu powinno być krótkie (od  5 do 10 minut) ale intensywne, po uprzednim ustawieniu głowicy zaworu termostatycznego na minimalną temperaturę;

- Nie należy  zasłaniać ani zabudowywać kaloryferów i nie powinno się suszyć na nich mokrych rzeczy;

Pamiętajmy, że zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C zwiększa zużycie energii o ok. 5 %.

Warto oszczędzać i racjonalnie wykorzystywać ciepło, zarówno w częściach wspólnych jak i w lokalach mieszkalnych 
by ograniczyć i tak bardzo wysokie koszty!

Szanowni Państwo,

w dniu 16 września 2022 roku (piątek)

będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2022 r. Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali

korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu korespondencji poprzez e-maila, otrzymają rozliczenie drogą e -milową.

UWAGA!
Zgodnie z treścią Regulaminu Gospodarki Zasobami i ustalania opłat za używanie lokali MSM „Nowy Dom 82” -§ 3 rozdział II pkt. 8 Załącznik na 1 - Spółdzielnia dokonuje rozliczenia i dostarcza użytkownikom lokali dokumenty
rozliczeniowe do 30 września – za I półrocze i do 31 marca następnego roku z II półrocze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

tel. 22 619 78 61.

czwartek, 01 wrzesień 2022 14:28

Dot. godzin pracy biura Spółdzielni

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2022 roku pracownicy Spółdzielni są dostępni dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 .

 

Wszystkie sprawy, po godzinach pracy biura, prosimy zgłaszać bezpośrednio do konserwatorów z poszczególnych branż lub Administratorów - numery telefonów dostępne są na tablicach ogłoszeń umieszczonych na klatkach schodowych lub na stronie internetowej.

Szanowni Państwo,

w dniu 21 lipca  2022 roku trafiła do Państwa korespondencja dotycząca nowych stawek za centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody. Zmiany stawek w tym zakresie obowiązują od 1 sierpnia 2022 roku. Wzrost stawek z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody, jest niezależny od Spółdzielni i podyktowany 30 % wzrostem kosztów  nałożonych przez wytwórcę ciepła PGNiG Termika S.A. i dystrybutora ciepła Veolia Energia Warszawa S.A.

Szanowni Państwo,

Spółdzielnia jest jedynie pośrednikiem rozliczającym ciepło.  Nie jest stroną w ustalaniu cen dostawcy ciepła i nie ma wpływu na ich wysokość.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82”:

 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tel. 22 619 78 61
piątek, 10 czerwiec 2022 11:07

Korespondencja - rozliczenie mediów

Szanowni Państwo,

w dniu 15 czerwca 2022 roku (środa)
będzie dostarczana korespondencja- rozliczenie centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi za 2021 rok

Pracownicy firmy świadczącej usługę sprzątania na Państwa Osiedlu będą dostarczali  korespondencję do skrzynek pocztowych.
Osoby, które wypełniły oświadczenie o dostarczaniu  korespondencji poprzez e-maila, otrzymają  rozliczenie drogą e-milową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Finansowym MSM „Nowy Dom 82” – email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 22 619 78 61.

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci ciepłowniczej, zostanie wstrzymana dostawa ciepła (w tym ciepłej wody)

 • od godz. 9:00
 • do godz. 14:00

do budynku/ów:

 • Van Gogha 3,
 • Van Gogha 7,
 • Van Gogha 9,
 • Van Gogha 3A,
 • Van Gogha 3B,
 • Van Gogha 9B.

Zapewniamy Państwa, że pracownicy Veolii Energii Warszawa S.A. dokładają wszelkich starań, aby prace zostały wykonane możliwie jak najszybciej.

Przepraszamy Państwa za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
Biuro Obsługi Klienta - infolinia: 22 658 58 58
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.energiadlawarszawy.pl

1 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 maja 2022 roku zleciliśmy firmie VEOLIA oraz firmie konserwującej instalacje c.o. w naszych zasobach, wyłącznie centralnego ogrzewania
w budynkach z dniem 17 maja 2022 roku.

 

Powyższe wynika z zakończenia sezonu grzewczego oraz potrzeby wykonania prac konserwacyjnych na instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania.

środa, 04 maj 2022 09:55

UWAGA! Wścieklizna zwierząt

Szanowni Państwo,

Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 2022 roku po raz kolejny rozszerzył teren zagrożony chorobą wścieklizny. Objęto nim cały obszar Warszawy.

W związku rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie województwa mazowieckiego, Warszawiacy posiadający zwierzęta muszą pamiętać, że psy mogą biegać wolno tylko na ogrodzonym, zamkniętym terenie. W pozostałych miejscach muszą być wyprowadzane na smyczy. Koty mają być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo zarówno koty, jak i psy, muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Właściciele czworonogów muszą dopełnić tego obowiązku w ciągu 30 dni od momentu ukończenia przez zwierzę 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Za zaniedbanie w tej kwestii opiekunowi grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje również zakaz organizacji polowań, wystaw, pokazów czy innych wydarzeń z udziałem psów, kotów oraz zwierząt wrażliwych na tę chorobę.

Objawy wścieklizny.

U zwierząt choroba objawia się m.in. agresywnym zachowaniem, ślinotokiem, połykaniem ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. 
U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

czwartek, 14 kwiecień 2022 07:29

Informator Osiedlowy

Szanowni Państwo,

 

w zakładce „Informator Osiedlowy” poszczególnych osiedli znajdziecie Państwo aktualne Informatory Osiedlowe.

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Państwa Osiedla.

czwartek, 31 marzec 2022 12:11

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” informuje, że zostały złożone DEKLARACJE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, o źródłach ogrzewania w poszczególnych nieruchomościach, znajdujących się w Zasobach MSM „Nowy Dom 82”.  

Wobec powyższego, Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wypełnił ustawowy obowiązek, spoczywający na zarządcy nieruchomości, złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, którego termin upływa w dniu  30 czerwca 2022 r.  

WŁAŚCICIELE LOKALI, INDYWIDUALNIE, NIE SKŁADAJĄ DEKLARACJI.