Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Przetargi zakończone

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2023 r. usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie nieruchomości usytuowanej przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie będzie świadczyła firma Profesjonalne Sprzątanie – Katarzyna Oziębło.

Uprzejmie informujemy, że remont murków oporowych na patio budynków usytuowanych przy ul. Ceramicznej 29 i ul. Ceramicznej 29A w Warszawie zostanie wykonany przez firmę DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Uprzejmie informujemy, że okresową kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie przeprowadzi firma KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH.

Uprzejmie informujemy, że remont wybranych balkonów i tarasów przyległych do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie zostanie wykonany przez firmę DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Uprzejmie informujemy, że remont pięciu pionów balkonów przyległych do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie zostanie wykonany przez firmę DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Uprzejmie informujemy, że remont 7 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII oraz os. Latyczowska, wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie zostanie wykonany przez firmę DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Uprzejmie informujemy, że remont 3 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 34 w Warszawie zostanie wykonany przez firmę DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Uprzejmie informujemy, że przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie zostanie wykonany przez firmę KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2022 r. usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie osiedla Wilga XII, położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C będzie świadczyła firma Profesjonalne Sprzątanie – Katarzyna Oziębło.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która zrealizuje prace polegające na dostawie oraz wymianie ciepłomierzy znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie os. Milenium, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82" w Warszawie jest firma PIAS-KAN SP. Z O.O.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont 12 szt. balkonów przylegających do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2 w Warszawie, wchodzącym w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82" jest firma ŻURKON s.c.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która dostarczy oraz wymieni wodomierze znajdujące się w lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz w szachtach klatek schodowych budynków wchodzących w skład zasobów MSM "Nowy Dom 82" w Warszawie będzie firma PIAS-KAN sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont 3 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, wraz z remontem malarskim hali garażowej, znajdującej się w budynku Znanieckiego 16 w Warszawie będzie firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont 12 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma MOVEX Mariusz Rówienicz.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont 6 pionów balkonów przyległych do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium, wchodzącego w skład zasobów MSM "Nowy Dom 82" w Warszawie będzie firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – EWKADA

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont 4 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma MOVEX Mariusz Rówienicz

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont 7 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Słoneczny Stok oraz osiedla Latyczowska, wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – EWKADA

Uprzejmie informujemy, że firmą, która od dnia 1 września 2020 r. będzie świadczyła usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis w Warszawie będzie firma MIROSŁAW ORZOŁ MATBUD.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która od dnia 1 września 2020 r. będzie świadczyła usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie osiedla Wilga XII w Warszawie będzie firma LUKAS SP. Z O.O.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” będzie firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która przeprowadzi dostawę oraz wymianę ciepłomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz na klatkach schodowych budynków wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma ISTA POLSKA SP. Z O.O.

Uprzejmie informujemy, że firmą świadczącą usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie osiedla Nowa Ulga, położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 4/4A, 4BC, 4D, osiedla Nowa Ulga Bis, położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 2 oraz osiedla Wilga XII, położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C będzie FIRMA USŁUG SPRZĄTAJĄCYCH „CLEANLINESS” WALDEMAR KRÓL.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona remont dwunastu klatek schodowych znajdujących się w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM "Nowy Dom 82" w Warszawie będzie firma ZAKŁAD KOMINIARSKO - REMONTOWY KOSIAK ANDRZEJ KOSIAK

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona  modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV, znajdującego się na terenie osiedla Milenium w Warszawie będzie firma AKSYS Adam Kubicki

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV, znajdującego się na terenie osiedla Milenium, usytuowanego przy ul. Ceramicznej 29, ul. Ceramicznej 29A oraz ul. Ceramicznej 31 w Warszawie, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” będzie firma AKSYS Adam Kubicki 

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dom 82" będzie firma ZAKŁAD KOMINIARSKO-REMONTOWY KOSIAK Andrzej Kosiak.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która przeprowadzi remont klatek schodowych znajdujących się w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma PHU SIMBUD GRZEGORZ KULIGOWSKI.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która od dnia 1 marca 2019 r. będzie świadczyła usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie osiedla Milenium w Warszawie będzie firma MIROSŁAW ORZOŁ MATBUD.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która przeprowadzi wymianę wodomierzy znajdujących się w lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz na klatkach schodowych budynków wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie będzie firma „PIAS-KAN” SP. Z O.O.

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach należących do zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dom 82" będzie firma Zakład Kominiarsko-Remontowy KOSIAK.


Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona modernizację dźwigów osobowych znajdujących się w budynkach usytuowanych przy ul. Marcinkowskiego 11 i ul. Targowej 68 w Warszawie będzie firma ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA S.C. Jan i Bogdan Pietrzak.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona modernizację kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska, przy ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4, wchodzącego w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, zgodnie z projektami technicznymi, wraz ze świadczeniem usługi kompleksowej konserwacji zmodernizowanych kotłowni gazowych w okresie udzielonej gwarancji będzie firma JAR-BUD.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV, znajdującego się na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis w Warszawie, wchodzącego w skład zasobów MSM "Nowy Dom 82" będzie firma AKSYS Adam Kubicki.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona modernizację systemu telewizji dozorowej CCTV, znajdującego się na terenie osiedla Słoneczny Stok, usytuowanego przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 34 w Warszawie, wchodzącego w skład zasobów MSM "Nowy Dom 82" będzie firma AKSYS Adam Kubicki.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą, która wykona pomiary oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82” będzie firma COMPLEX Rafał Gajda.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą która przeprowadzi remont klatek schodowych znajdujących się w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82” będzie Firma Remontowo-Budowlana „REMAX” Ryszard Walczykowski.”

 

Uprzejmie informujemy, że firmą która przeprowadzi remont piwnicy klatki schodowej nr IV (lewa strona), znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 3B w Warszawie, należącym do zasobów MSM „Nowy Dom 82będzie firma ”ELEWDOM” ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Damian Łata.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą która wykona przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych, w budynkach należących do zasobów MSM "Nowy Dom 82" będzie firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Mistrz Kominiarski Kazimierz Więckowski.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą która wykona przegląd instalacji gazowej, w budynkach należących do zasobów MSM "Nowy Dom 82" będzie firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Mistrz Kominiarski Kazimierz Więckowski.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą prowadzącą prace polegające na rozbudowie i wymianie systemu sygnalizacji pożaru w Pasażu Handlowym usytuowanym przy ul. Targowej 33A w Warszawie będzie firma AKSYS Adam Kubicki.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą wykonującą prace polegające na modernizacji kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Warszawie przy ulicy Kompasowej 1 i 3, wchodzących w skład osiedla mieszkalnego pn. „Latyczowska”, zgodnie z projektami budowlanymi jest firma „JAR-BUD” Jarosław Sobieszek.


Uprzejmie informujemy, że firmą wykonującą remont piwnic w klatkach nr III i IV w budynku przy ul. Znanieckiego 4bc w Warszawie jest firma P.H.U. Tomasz Gołębiowski.


Uprzejmie informujemy, że firmą wykonującą remont balkonów w budynkach usytuowanych przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 (osiedle Słoneczny Stok) będzie firma K. K. CONSTRUCTION Kamil Kępa.


Uprzejmie informujemy, że firmą wykonującą wymianę zespołów napędowych i sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesorowe wraz z remontem kabin, w dźwigach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Warszawie, przy ul. Marcinkowskiego 11, kl. I i ul. Targowa 68, kl. III będzie firma „ELEKTROMECHANIKA DŹWIGOWA S.C. Jan i Bogdan Pietrzak”.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 maja 2017 r. usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości osiedla Słoneczny Stok, położonego w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 34 świadczyć będzie firma PROFESJONALNE SPRZĄTANIE Katarzyna Oziębło.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2017 r. usługę kompleksowego sprz±tania i utrzymania w czystości osiedla Wilga XII położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C świadczyć będzie FIRMA USŁUG SPRZĄTAJĄCYCH „CLEANLINESS” Waldemar Król.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2017 r. usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości osiedla Nowa Ulga Bis, położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 2 świadczyć będzie FIRMA USŁUG SPRZĄTAJĄCYCH „CLEANLINESS” Waldemar Król.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 czerwca 2017 r. usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości osiedla Nowa Ulga, położonego w Warszawie przy ul. Znanieckiego 4/4A, 4BC, 4D świadczyć będzie FIRMA USŁUG SPRZĄTAJĄCYCH „CLEANLINESS” Waldemar Król.


Uprzejmie informujemy, że firmą wykonującą dostawę oraz wymianę ciepłomierzy zamontowanych w szachtach instalacyjnych na korytarzach klatek schodowych wraz z ich odkupem, w budynkach przy ul. Ceramicznej 29, 29A oraz 31 w Warszawie jest firma ISTA Polska Sp. z o.o.

 

Uprzejmie informujemy, że firmą wykonującą przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych oraz przegląd instalacji gazowej w budynkach, należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82” będzie firma Marcin Więckowski Zakład Usług Kominiarskich.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. kompleksową usługę sprzątania na osiedlu Latyczowska świadczyć będzie firma „CLEANLINESS” Waldemar Król.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. kompleksową usługę sprzątania na osiedlu Wilga XII świadczyć będzie firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk.

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. kompleksową usługę sprzątania na osiedlu Nowa Ulga i Nowa Ulga Bis świadczyć będzie firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk.

 

Przetarg na „Świadczenie usług sprzątania na terenie osiedla Milenium w Warszawie”.

  • Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyła firma Sprzątanie Wnętrz i Posesji „PLASTUŚ” Andrzej Chaciński.

 

Przetarg na “Remont balustrad balkonowych w budynku przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie- etap I”

  • Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyła firma BUDRAD Radosław Słopiecki. Planowany termin realizacji zamówienia to: lipiec – wrzesień 2016 r..

 

Przetarg na „Prace budowlane w lokalu, znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Znanieckiego 4C”

  • Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyła firma K.K. Construction Kamil Kępa. Planowany termin realizacji zamówienia to: sierpień – październik 2016 r.

 

Przetarg na „Wymianę zespołów napędowych i sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesorowe wraz z remontem kabin, w dźwigach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Warszawie, przy ulicy:

• Targowej 35, kl. III,
• Targowej 37, kl. V,
• Targowa 68, kl. I,
• Van Gogha 9 kl. II”.

  • Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyła firma Elektromechanika Dźwigowa Jan i Bogdan Pietrzak. Planowany termin realizacji zamówienia to: maj - listopad 2016 roku.

 

Przetarg na „Remont Parkingu dwupoziomowego na osiedlu Jagiellońska II A w Warszawie".

  • Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyła firma ARTBET Artur Celiński. Planowany termin realizacji zamówienia: III kwartał 2016 roku.

 

Przetarg na “Remont balustrad balkonowych w budynku przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie- etap I”

  • Uprzejmie informujemy, że najkorzystniejszą ofertę cenową, złożyła firma BUDRAD Radosław Słopiecki. Planowany termin realizacji zamówienia to: lipiec – wrzesień 2016 r..