Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Przetargi

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont 5 szt. klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII oraz os. Latyczowska, wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie.

Planowany termin realizacji robót: MARZEC-KWIECIEŃ 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2024 r. o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont balkonów przylegających do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2 w Warszawie, wchodzącym w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82".

Planowany termin realizacji robót: II kwartał 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2024 r., o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci wykonanie pomiarów oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, w ramach 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r., do dnia 15.12.2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2023 r., o godz. 10:30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.