Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Przetargi

W ślad za ogłoszeniem z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie, uprzejmie informujemy, że dokument pn. „Zapytanie o cenę” został uzupełniony w zakresie Załączników o numerach 4, 5, 6 i 7, stanowiących wzory protokołów pokontrolnych. Pozostała treść dokumentu i jego załączników pozostaje bez zmian.

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci okresową kontrolę instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82” w Warszawie.

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r., do dnia 15.12.2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 września 2023 r., o godz. 10:00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci remont murków oporowych na patio budynków usytuowanych przy ul. Ceramicznej 29 i ul. Ceramicznej 29A w Warszawie, wchodzących w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2023 r., o godz. 10:00.

Dla ułatwienia przekazujemy również pliki z Kosztorysem w formatach .kst oraz .ath do pobrania i uzupełnienia:

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci świadczenie usług kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości na terenie nieruchomości usytuowanej przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie i w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Przedmiotowe usługi będą świadczone w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 22 sierpnia 2023 r., o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82” zleci remont balkonów przylegających do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2 w Warszawie, wchodzącym w skład zasobów Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”..

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2023 r., o godz. 10:00.

Dla ułatwienia przekazujemy również plik z Kosztorysem w formacie .kst oraz .ath do pobrania i uzupełnienia

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.