Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
piątek, 07 październik 2022 13:07

Warto oszczędzać

Koszty centralnego ogrzewania (ciepła) wciąż rosną i obecnie stanowią bardzo znacząca pozycję w kosztach eksploatacji każdego lokalu mieszkalnego 
i użytkowego. Dlatego warto, a nawet niezbędne jest efektywne, racjonalnie gospodarowanie ciepłem.

- W okresie jesiennym i zimowym drzwi i okna do klatek schodowych powinny być dobrze zamknięte, a ewentualne wietrzenie klatki powinno odbywać się krótko. Kaloryfery 
w częściach wspólnych mają ustawioną stałą, minimalną  temperaturę grzania. Prosimy o zwracanie uwagi czy na klatce schodowej drzwi i okna są zamykane, a kaloryfery nie grzeją nadmiarowo. Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do biura Spółdzielni.

- Temperatura w  lokalach mieszkalnych powinna  być regulowana poprzez zawory przygrzejnikowe, tak aby utrzymać optymalny poziom 20°C w pokojach, 24°C w łazience. Temperaturę powinno się obniżać do 180C kiedy śpimy.  

- Wietrzenie lokalu powinno być krótkie (od  5 do 10 minut) ale intensywne, po uprzednim ustawieniu głowicy zaworu termostatycznego na minimalną temperaturę;

- Nie należy  zasłaniać ani zabudowywać kaloryferów i nie powinno się suszyć na nich mokrych rzeczy;

Pamiętajmy, że zwiększenie temperatury w pomieszczeniu o 1°C zwiększa zużycie energii o ok. 5 %.

Warto oszczędzać i racjonalnie wykorzystywać ciepło, zarówno w częściach wspólnych jak i w lokalach mieszkalnych 
by ograniczyć i tak bardzo wysokie koszty!