Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
środa, 26 kwiecień 2023 09:21

Uwaga na OSZUSTÓW

Szanowni Państwo,

w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi wyłudzania danych przez oszustów deklarujących sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu na podstawie ankiet, w których należy podać numer PESEL lub numer dowodu osobistego, poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące nowelizacji Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:

 

W związku z nowelizacją z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wszystkie budynki i lokale będą musiały posiadać świadectwo charakterystyki budynków o ile będą przedmiotem transakcji sprzedaży lub najmu.

 

Nowelizacja wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 r.

 

Obowiązek zapewnienia sporządzenia świadectwa ciąży na zarządcy lub na właścicielu lokalu.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący lokal "na własny użytek", tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

 

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
 • inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).
 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),

 

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

 

Oznacza to, że świadectwo sporządza się w celu przekazania go najemcy lub kupującemu, a więc przy okazji najmu lub sprzedaży lokalu.

Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu dotyczy umów najmu zawieranych po 28 kwietnia 2023 r. Dla obecnie obowiązujących umów nie ma konieczności sporządzania tego dokumentu.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu musi być sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w tym zakresie, wpisaną do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Poniżej przesyłamy link do tego Wykazu:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

 • dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
 • charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
 • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku.

 

APELUJEMY DO PAŃSTWA O WZMOŻONĄ CZUJNOŚĆ PRZY ZLECANIU OPRACOWANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU!

OSZUŚCI WYŁUDZAJĄ W TEN SPOSÓB DANE OSOBOWE!

DO SPORZĄDZENIA W/W DOKUMENTU WYMAGANE SĄ WYŁĄCZNIE DANE DOTYCZĄCE LOKALU I BUDYNKU, W KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE!

PROSIMY O NIEPODAWANIE OSZUSTOM DANYCH OSOBOWYCH JAK NUMER DOWODU OSOBISTEGO CZY NUMER PESEL!

 

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia.

Posiadane świadectwa, przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegną parametry cieplne lokalu (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

 

 

Informacje, które należy umieścić w reklamie/ogłoszeniu dotyczącym najmu/sprzedaży lokalu
W przypadku gdy dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu lokalu należy podawać (od 28 kwietnia 2023 r.):

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Sekretariatem Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii: tel. +48 22 411 92 40 e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej