Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
wtorek, 10 październik 2023 07:13

Przetarg - Pomiary oporności izolacji przewodów

Spółdzielnia MSM „Nowy Dom 82" zleci wykonanie pomiarów oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, w ramach 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane.

Planowany termin realizacji robót: II połowa 2023 r., do dnia 15.12.2023 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2023 r., o godz. 10:30.

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu.