Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Koszty

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy wynosi:

 1. Tytułem opłaty sądowej (na pdst. ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
  • za założenie księgi wieczystej - 60,00 zł;
  • za wpisanie własności w tej księdze - 200,00 zł;
  • za wpisanie udziałów we współwłasności nieruchomości - pobiera się część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniejszej niż 100 zł;
  • za wpisanie praw osobistych - 150,00 zł;
 2. Tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych) - ok. 320,00 zł
 3. Tytułem podatku VAT od towarów i usług w wysokości 23% (zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów takiego aktu i poświadczeń niezbędnych dokumentów, będących załącznikami do umowy.

Wnioski o przekształcenie znajdują się w sekcji Dokumenty