Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Wnioski

pdfPełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

pdfPełnomocnictwo

 

pdfZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Formularz

pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

pdfFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ADA NET

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych


pdfANKIETA W SPRAWIE MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Ankieta w sprawie ustalenia szczególnie niebezpiecznych miejsc na osiedlu.

pdfFORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH DO AKTU NOTARIALNEGO

Formularz

pdfDeklaracja członkowska dla osób fizycznych

pdfDeklaracja członkowska dla osób prawnych

pdf

OŚWIADCZENIE o ilości osób zamieszkujących lokal

pdfOświadczenie w sprawie zgłoszenia nieprowadzenia działalności gospodarczej w lokalu

pdfOświadczenie Członka Spółdzielni w sprawie wydania loginu i hasła do strony internetowej MSM "Nowy Dom 82"

Oświadczenie Członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” składane przy udostępnianiu loginu i hasła do strony internetowej

pdfWniosek do Biura Geodezji i Katastru

Wniosek o wydanie: wypisu z rejestru gruntów (kartoteka budynków i lokali), wypisu z rejestru budynków, wypisu z rejestru lokali, wyrysu i wypisu.

pdfWniosek do Wydziału Architektury i Budownictwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali

pdfWniosek o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność

Stosownie do treści ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku „o spółdzielniach mieszkaniowych” (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 roku, Nr 4, poz. 27) wnoszę o…...

pdfWniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

Stosownie do treści ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku „o spółdzielniach mieszkaniowych” (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2001 roku, Nr 4, poz. 27) wnoszę o…...

pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o przysługującym prawie do lokalu

Do Zarządu MSM "Nowy Dom 82"

pdfWniosek o zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego zamontowanego w zasobach MSM Nowy Dom 82 w Warszawie

Formularz do wydrukowania

pdfOświadczenie o wysyłaniu korespondencji

Formularz do wydrukowania

pdfZamiar wniesienia opłaty jednorazowej z przeksięgowaniem

Formularz do wydrukowania

pdfWniosek o przekształcenie ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu w odrębną własność

Formularz do wydrukowania