Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

UWAGA!
II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 19.10.2020 r. (poniedziałek),
w godzinach 17:00-20:30


odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 01.09.2020 r. (wtorek),
w godzinach 18:00-20:30

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych!

Szanowni Państwo,

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Al. Stanów Zjednoczonych 34 będzie się odbywał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej m.st. Warszawy, w nastepujacych terminach:

- 11 maja 2020 roku  - 8 czerwca 2020 roku - 8 lipca 2020 roku

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW W USTALONE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA NA 2 DNI PRZED USTALONYM TERMINEM ODBIORU.

Powyższe pozwoli na zachowanie porządku i estetyki na Osiedlu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (gruz budowlany), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych, ziemi.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny - który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie www.czysta.urn.warszawa.pl.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 06.09.2019 r. (piątek)
w godzinach 12:00-20:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory z pieczęcią firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Jest to pierwszy termin przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.
O kolejnym terminie zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym ogłoszeniem.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali nieruchomości Targowa 68  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18°°  
w Zespole Szkół przy ul. Jagiellońskiej 7

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu.

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 15:00 – 16:30 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814

Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

 

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 10:00 – 11:00 oraz 18:00 – 19:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

  • Budynek: Targowa 68
  • Data: 20.11.2018 (wtorek)
  • Godzina: 8:00 - 13:00 oraz 16:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

Remont dźwigu osobowego w klatce nr 2

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24 września 2018 roku (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe dźwigu osobowego w klatce schodowej nr II, usytuowanej w budynku przy ul. Targowej 68 w Warszawie polegające na wymianie zespołów napędowych i sterowania z przekaźnikowego na mikroprocesowe wraz z remontem kabin.

Czytaj więcej...

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku usytuowanym przy ul. Targowej 68.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - ul. Targowa 33B, Targowa 37A, Targowa 68

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 25 listopada 2016 r. (piątek) w budynku przy ul. Targowej 33B, Targowej 37A, Targowej 68 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Targowa 33B, Targowa 37A, Targowa 68

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 19 października 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Targowej 33B, Targowej 37A, Targowej 68 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Remont dźwigu osobowego na klatce I w budynku przy ul. Targowej 68

Szanowni Państwo,
   
uprzejmie informujemy, że od dnia 7 września 2016 roku (środa) rozpoczną się prace remontowe dźwigu osobowego na klatce I w budynku przy ul. Targowej 68.

Czytaj więcej...

WYŁĄCZENIE PRĄDU W CAŁYM BUDYNKU

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, w dniu 24 czerwca 2016 roku (piątek) w godz. 10.00-14.00 nastąpi wyłączenie prądu w całym budynku Targowa 68.

Czytaj więcej...

Remont chodnika i wejścia do klatek schodowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 2 marca 2016 r. (środa) będą prowadzone prace remontowe polegające na przełożeniu chodnika wzdłuż budynku oraz remoncie podestów wejściowych do klatek schodowych.

 

Czytaj więcej...

Przegląd przeciwpożarowy w budynku przy ul. Targowej 68

Informujemy, że w dniu 20 listopada 2015 r. (piątek) przy ul. Targowej 68 w Warszawie odbędzie się kontrola bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj więcej...

Uruchomienie pętli indukcyjnej na terenie Osiedla Targowa 68

Szanowni Państwo,

od dnia 22 października 2015 roku na terenie Osiedla Targowa 68 zostanie uruchomiona pętla indukcyjna. System ma na celu blokowanie bramy dla ruchu pieszego.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Szanowni Państwo,

W przestrzeni klatek schodowych i korytarzy komunikacyjnych zabronione jest składowanie przedmiotów, które w przypadku powstania pożaru mogą powodować jego rozprzestrzenianie oraz utrudniać prowadzenie ewakuacji ludzi z budynku (wózki, rowery, meble itp.)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o roznoszeniu korespondencji

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że w dniach:
- czwartek (10.09) od godz. 19.00
- piątek (11.09) od godz. 9.00
- sobota (12.09) od godz. 10.00

Pracownicy firmy sprzątającej na Państwa osiedlu będą roznosili korespondencję: rozliczenie ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2015 roku.

Czytaj więcej...

Dotyczy: zakodowania pastylek do altany śmietnikowej na osiedlu „Targowa 68”

Szanowni Państwo, w altanie śmietnikowej została zamontowana kontrola dostępu, która będzie kompatybilna z obecnie działająca na klatkach schodowych i furtce wejściowej.

Czytaj więcej...

Deratyzacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 28.07.2015 roku, w godzinach 08:00-15:00 na Państwa osiedlu nastąpi montaż karmników deratyzacyjnych na szczury przy wykonywaniu prac dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych.

Czytaj więcej...

Dyżur Administratora

O G Ł O S Z E N I E

Dyżur na Osiedlu „Targowa 68” będzie pełniony przez Administratora, w każdy piątek w godz. od 10.00 do godz. 12.00.

Czytaj więcej...

UWAGA! Zmiana Administratora

Szanowni Państwo,

Od dnia 13 lipca 2015 roku (poniedziałek) następuje zmiana osoby pełniącej funkcję administratora na OSIEDLU„TARGOWA 68”.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie: Swobodny dostęp do pionów instalacji wodnej

MSM „Nowy Dom 82” informuje, że w trakcie przeprowadzanych w mieszkaniach remontów pomieszczeń: kuchni i łazienki, powinien być zachowany swobodny dostęp do pionów instalacji wody zimnej i ciepłej, poprzez np. zastosowanie demontowalnych ekranów karton-gipsowych.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy w lokalach

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniach 23-25.06.2015 r. w godzinach: 16:00-21:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Wejście do kasy

U W A G A!

W związku z ogrodzeniem Osiedla „Jagiellońska II A” informujemy, że wejście do Działu Finansowego, w tym kasy Spółdzielni oraz do Działu Członkowskiego możliwe jest jedynie przez Pasaż Handlowy Targowa 33A w godzinach pracy biura Spółdzielni tj.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE w sprawie otwarcia zaworów grzejnikowych

MSM „Nowy Dom 82” zawiadamia, że nastąpiło wyłączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Prosimy o maksymalne odkręcenie zaworów grzejnikowych, co pozwoli na ich prawidłowa  pracę w sezonie grzewczym, oraz zminimalizuje zapowietrzenie się grzejników w trakcie uruchamiania instalacji centralnego ogrzewania.

O D C Z Y T Y W O D O M I E R Z Y

OGŁOSZENIE

MSM "Nowy Dom 82" uprzejmie informuje, że w dniach 29-30.12.2014rw godzinach:

Czytaj więcej...

U W A G A! ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNYM POSIEDZENIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Z A W I A D O M I E N I E

o nadzwyczajnym posiedzeniu WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "NOWY DOM 82"

Czytaj więcej...

PILNE! URUCHOMIENIE INSTALACJI C.O.

O G Ł O S Z E N I E

MSM " Nowy Dom 82" informuję, że od dnia 29 września br. nastąpi sukcesywne uruchamianie instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie przeglądów gazowych i wentylacji kominowych

U W A G A 

MSM "Nowy Dom 82" informuje, iż w dniu 17 września 2014r. w godz. od 18:00 do 20:00 odbędzie się przegląd szczelności instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku Targowa 68 w Warszawie. 

Czytaj więcej...