Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

ZMIANA TERMINU PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY!

Szanowni Państwo,

w związku ze zniesieniem części obostrzeń w pracy placówek branży fryzjerskiej 
i kosmetycznej, kierując się prośbą właścicieli lokali usługowych, znajdujących się w Państwa budynku, uprzejmie informujemy, że zmianie ulega termin wymiany skorodowanych zaworów podpionowych w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie. Poniżej przedstawiamy ostateczne terminy, w których nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody:

30.04.2021 r. (piątek), w godzinach 9:00-16:00
11.05-13.05.2021 r. (wtorek-środa-czwartek), w godzinach 9:00-16:00

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełnić będzie Pani Jadwiga Dorota Dłuska, 
tel. 515-411-829.
Wykonawcą prac będzie firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY!

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością kontynuowania wymiany skorodowanych zaworów podpionowych w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5 
w Warszawie,

w dniach 27.04-29.04.2021 (wtorek-czwartek)
w godzinach 09:00-16:00
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.


Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełnić będzie Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829.
Wykonawcą prac będzie firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 24.09.2020 r. (czwartek),
w godzinach 18:00-20:30

odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 
w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

Odwołanie spotkania

Uwaga! Spotkanie zaplanowane na dzień 25 marca nie odbędzie się!

Wobec postępującego zagrożenia koronawirusem oraz mając na względzie 

Źródło: Puls Medycyny

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w przesłanym do mediów komunikacie. - To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. 

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” podjął decyzję o odwołaniu spotkań z mieszkańcami Osiedli.  Jeśli sytuacja pozwoli odbylibyśmy te spotkania w maju.  Tym samym spotkanie zaplanowane na dzień 25 marca 2020 roku nie odbędzie się.

Wszystkie informacje, które poruszane byłyby podczas spotkania zostaną przekazane w najbliższych  dniach w Informatorze Osiedlowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń, zachęcam do osobistego kontaktu.

Dotyczy ankiet w sprawie pracy ochrony w budynku Arabska 5

Szanowni Państwo,

Wyniki ankiety w sprawie godzin pracy ochrony w budynku Arabska 5, niestety,  nie pozwalają na chwilę obecną podjąć decyzji, która wyrażałaby wolę większości właścicieli lokali nieruchomości Arabska 5. Na 108 lokali uprawnionych swój głos oddało 36 właścicieli lokali mieszkalnych i miejsc postojowych. Wśród zwróconych do biura Spółdzielni ankiet głosy za poszczególnymi wariantami rozkładają się po równo.  Wobec powyższego, w nowych naliczeniach opłat eksploatacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku, opłata za ochronę została ujęta na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem zmiany wysokości stawki za jedną roboczogodzinę.   
Mając na względzie ważność sprawy, Zarząd postanowił zwrócić się ponownie do osób, które nie oddały głosu w tej sprawie z prośbą o przesłanie ankiety z wybranym wariantem.

Termin na wypowiedzenie się został określony do 7 października 2019 roku.

O wynikach niezwłocznie Państwa poinformujemy.

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 06.09.2019 r. (piątek)
w godzinach 12:00-20:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 
w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 23.05.2019 roku o godz. 18:00
w holu wejściowym budynku Arabska 5
 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „ARABSKA 5”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

 

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia  MSM „Nowy Dom 82” w dniu 27 czerwca 2019 r.

Kto może zostać wybrany do
Rady Nadzorczej MSM „Nowy Dom 82”?

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z jej najważniejszych organów, bo pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad jej działalnością. 
Ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. wprowadzono kadencyjność rad nadzorczych. Zapisano w niej, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, a także, że kadencja ta nie może trwać dłużej niż trzy lata.


Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy pełnią swoją funkcje społecznie - członek Rady Nadzorczej nie pobiera żadnego uposażenia czy to w formie diety czy zwrotu kosztów dojazdu.  

Każdy kandydat, który chce zostać członkiem Rady Nadzorczej:
- musi posiadać tytuł prawny do lokalu, który znajduje się w Zasobach Spółdzielni,
- nie może mieć zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych lub wkładu budowlanego,
- nie może być w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- nie może prowadzić działalności konkurencyjnej dla Spółdzielni,
- nie może być pracownikiem Spółdzielni.

Kandydat spełniający te kryteria bierze udział w wyborach, które odbywają się podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Jeśli na spotkaniu osiedlowym mieszkańcy danego Osiedla wytypują jednego kandydata, który miałby ich reprezentować w Radzie Nadzorczej, to wybór tej osoby podczas Walnego Zgromadzenia będzie oczywisty. Jeśli zaś z danego Osiedla będzie wytypowanych kilku kandydatów, to decyzję w sprawie reprezentanta podejmie Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali nieruchomości ARABSKA 5  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 18°°  
w holu wejściowym budynku przy Arabskiej 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 15:00 – 16:30 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814

Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 08:00 – 10:00 oraz 16:00 – 18:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

  • Budynek: Arabska 5
  • Data: 22.11.2018 (czwartek)
  • Godzina: 12:00 - 15:00 oraz 16:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku usytuowanym na terenie osiedla Arabska 5.

Czytaj więcej...

Remont balustrad i przegród balkonowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 12 czerwca 2018 r. (wtorek) rozpocznie się III etap remontu balustrad i przegród balkonowych w budynku usytuowanym przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie.

Czytaj więcej...

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Szanowni Państwo,

w dniu 14 maja 2018 roku otrzymaliśmy pismo Zarządu Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przekazujące wszystkie złożone zażalenia (przez Spółdzielnię oraz właścicieli lokali) dotyczące odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości Arabska 5 do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie.  

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

DEZYNSEKCJA

dot. budynków usytuowanych przy ul. Arabskiej 5

DEZYNSEKCJA!

Dnia 5 sierpnia (sobota)
od godziny 10:00
zostanie przeprowadzona dezynsekcja części wspólnych oraz na życzenie lokatorów w mieszkaniach.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

14 stycznia 2017r. tj. sobota od godz. 10.00
16 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18.00
17 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8.00

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w budynku przy ul. Arabskiej 5 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu  przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Arabska 5

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 28 października 2016 r. (piątek) w budynku przy ul. Arabskiej 5 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Prace remontowe - wykonanie izolacji murków i naprawa odwodnienia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 12 października 2016 r. (środa) na osiedlu przy ul. Arabskiej 5 rozpocznie się remont polegający na wykonaniu izolacji murków przylegających do śmietnika, wraz z naprawą odwodnienia.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Arabska” świadczy:

Firma Sprzątanie Wnętrz i Posesji „DELFINEK” Wiesław Capiga

Numer tel. kontaktowego 502-852-096

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Arabska 5

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 27.06.2016 r. w godzinach: 16:00-19:30 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Remont balustrad balkonowych - ważne informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balustrad balkonowych na osiedlu „Arabska 5”. Prace będą prowadzone etapowo na poszczególnych pionach.

Czytaj więcej...

Remont balustrad balkonowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balustrad balkonowych na osiedlu „Arabska 5”. Prace będą prowadzone etapowo na poszczególnych pionach.

Czytaj więcej...

Zebranie dla Członków nieruchomości Arabska 5

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz 
§ 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82” Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zwołuje w dniu 16 maja 2016 roku o godz. 19:00 w budynku Znanieckiego 16A klatka V

Czytaj więcej...

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ OCHRONY

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2016r. usługa ochrony na Osiedlu ARABSKA 5 będzie świadczona przez firmę PERSONA.

Czytaj więcej...

Przegląd przeciwpożarowy w budynkach przy ul. Arabskiej 5

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2015 r. (wtorek) na osiedlu „Arabska” w budynkach przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie odbędzie się kontrola bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj więcej...

Wybory do Sejmu RP- Obwodowa Komisja Wyborcza

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Czytaj więcej...

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  w dniu 28 października 2015 r. (środa) w godz. od 9.00 do 11.00 oraz od 17.00-19.00 odbędzie się przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Arabskiej 5 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądu.

Czytaj więcej...

Remont śmietnika

Szanowni Państwo,

W dniach od 19.10. – 30.10.2015 r., w godz. 8.00 – 16.00 prowadzone będą prace remontowe w śmietniku polegające na:

  • wyczyszczeniu ścian i posadzki, zagruntowaniu, ułożeniu gresu technicznego
  • wyczyszczeniu ścian i sufitu, zagruntowaniu, malowaniu zewnętrzną farba akrylową
Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Szanowni Państwo,

W przestrzeni klatek schodowych i korytarzy komunikacyjnych zabronione jest składowanie przedmiotów, które w przypadku powstania pożaru mogą powodować jego rozprzestrzenianie oraz utrudniać prowadzenie ewakuacji ludzi z budynku (wózki, rowery, meble itp.)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o roznoszeniu korespondencji

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że w dniach:
- czwartek (10.09) od godz. 19.00
- piątek (11.09) od godz. 9.00
- sobota (12.09) od godz. 10.00

Pracownicy firmy sprzątającej na Państwa osiedlu będą roznosili korespondencję: rozliczenie ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2015 roku.

Czytaj więcej...

Awaria kanalizacji - wyłączenie bramy wyjazdowej

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, iż w dniu 31.08.2015 r. w godz. 9:00 - 14:00 z powodu awarii kanalizacji nastąpi wyłączenie bramy wyjazdowej. Wyjazd z garażu będzie odbywać się bramą wjazdową (ruch wahadłowy).

Wobec powyższego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.