Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Remont balkonów

dot. kolejnego etapu remontu wybranych pionów balkonów przyległych do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium, przy ul. Ceramicznej 29, ul. Ceramicznej 29A oraz ul. Ceramicznej 31 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) rozpocznie się remont wybranych pionów balkonów przyległych do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in.: zabezpieczenie terenu objętego pracami, ustawienie rusztowań, zabezpieczenie okien folią, rozbiórkę warstw posadzkowych, usunięcie starej izolacji, wyrównanie podłoży, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, montaż obróbek blacharskich, wykonanie nowych posadzek cementowych, izolację poziomych szczelin dylatacyjnych, ułożenie posadzek, wykonanie cokolika z płytek, czyszczenie balustrad, czyszczenie przegród metalowych (luksfery), miejscowe uzupełnienie fugowania luksfer, malowanie balustrad, malowanie przegród metalowych luksfer, oczyszczenie i mycie spodów oraz obrzeży balkonów, gruntowanie spodów oraz obrzeży balkonów, przyklejenie warstwy siatki na spodach oraz obrzeżach balkonów, nałożenie masy tynkarskiej na spodach oraz obrzeżach balkonów, wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome, malowanie elewacji farbą fasadową – spody oraz obrzeża balkonów, remont daszków betonowych na najwyższych kondygnacjach budynków, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2021 r.


Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857
Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.


Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

 

Osiedle Budynek Data Godzina

Millenium

Ceramiczna 29 22.09.2020 (wtorek) 18:00 - 20:30
Ceramiczna 29A 23.09.2020 (środa) 18:00 - 20:30
Ceramiczna 31 23.09.2020 (środa) 18:00 - 20:30

Odbiór odpadów wielkogabarytowych!

Szanowni Państwo,

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Al. Stanów Zjednoczonych 34 będzie się odbywał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej m.st. Warszawy, w nastepujacych terminach:

- 27 maja 2020 roku  - 24 czerwca 2020 roku - 22 lipca 2020 roku

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW W USTALONE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA NA 2 DNI PRZED USTALONYM TERMINEM ODBIORU.

Powyższe pozwoli na zachowanie porządku i estetyki na Osiedlu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (gruz budowlany), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych, ziemi.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny - który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie www.czysta.urn.warszawa.pl.

Odwołanie spotkania

Uwaga! Spotkanie zaplanowane na dzień 18 marca nie odbędzie się !

Szanowni Państwo,

Wobec postępującego zagrożenia koronawirusem oraz mając na względzie

Źródło: Puls Medycyny

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w przesłanym do mediów komunikacie. - To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. 

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” podjął decyzję o odwołaniu spotkań z mieszkańcami Osiedli.  Jeśli sytuacja pozwoli odbylibyśmy te spotkania w maju.  Tym samym spotkanie zaplanowane na dzień 18 marca 2020 roku nie odbędzie się.

Wszystkie informacje, które poruszane byłyby podczas spotkania zostaną przekazane w najbliższych  dniach w Informatorze Osiedlowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń, zachęcam do osobistego kontaktu.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Millenium

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Budynek Data przeglądu Godzina
Ceramiczna 29 28.08.2019 r. (środa) 12:00 - 21:00
Ceramiczna 29A 29.08.2019 r. (czwartek) 12:00 - 21:00
Ceramiczna 31 28.08.2019 r. (środa) 12:00 - 21:00

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 15.05.2019 roku o godz. 1800
w sali  Zespołu Szkół przy ul. Ceramicznej 20
 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „MILENIUM”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

Czytaj więcej...

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 13.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 08:00 – 11:00 oraz 16:00 – 19:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

  • Budynek: Ceramiczna 29
  • Data: 27.11.2018 (wtorek)
  • Godzina: 8:00 - 14:00 oraz 16:00-20:00
  • Budynek: Ceramiczna 29A
  • Data: 27.11.2018 (wtorek)
  • Godzina: 8:00 - 14:00 oraz 16:00-20:00
  • Budynek: Ceramiczna 31
  • Data: 29.11.2018 (czwartek)
  • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 16:00-18:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 1 grudnia 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium.

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Milenium

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie mieszkańców osiedla Millenium

W imieniu Pana Tadeusza Knapika – przedstawiciela Państwa Osiedla w Radzie Nadzorczej oraz Zarządu MSM „Nowy Dom 82” zapraszamy mieszkańców OSIEDLA MILENIUM na spotkanie,

Czytaj więcej...

REMONT BALKONÓW NA OSIEDLU „MILENIUM“

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonów na Osiedlu „Milenium”.

Czytaj więcej...

DEZYNSEKCJA

dot. budynków usytuowanych przy ul. Ceramicznej 29, 29a, 31

DEZYNSEKCJA!

Dnia 5 sierpnia (sobota)
od godziny 12:00
zostanie przeprowadzona dezynsekcja części wspólnych oraz na życzenie lokatorów w mieszkaniach.

Czytaj więcej...

Informacja dla właścicieli lokali w osiedlu Milenium

Uprzejmie prosimy o nieprzypinanie pojazdów jednośladowych, w szczególności, rowerów, do barierek zamocowanych na murkach zabezpieczających chodniki na terenie osiedla.

Czytaj więcej...

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Szanowni Państwo, 

w związku z prowadzonymi pracami dot. budowy infrastruktury sieci cieplnej od dnia 5 lipca 2017 roku (środa) wjazd na teren osiedla będzie odbywał się tymczasowo bramami od strony szkoły oraz kościoła.

Wjazd na teren osiedla od ul. Ceramicznej będzie niedostępny.

Poinformujemy Państwa o terminie przywrócenia stałej organizacji ruchu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie ciepłej wody

MSM „ Nowy  Dom 82 „  uprzejmie informuje, że w związku z usuwaniem awarii nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody w dniu 12.04.2017r. w godz. 9.00 – 16.00

Czytaj więcej...

Wymiana ciepłomierzy przy ul. Ceramicznej 29, 29a, 31

Informujemy, iż w dniach 15-17 lutego w godzi. 10:00 - 18:00 w budynkach przy ul. Ceramicznej 29, 29a i 31 zostanie przeprowadzona wymiana ciepłomierzy. 

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

14 stycznia 2017r. tj. sobota od godz. 10.00
16 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18.00
17 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8.00

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Ceramicznej 29, 29A i 31 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie gazu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek), w godzinach 14:00 – 17:00, w budynku przy ul. Ceramicznej 29 w klatce V, VI, VII oraz w budynku przy ul. Ceramicznej 29A w klatce I, II i III w Warszawie nastąpi przerwa w dostawie gazu.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie wody ciepłej i zimnej na klatce V

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z pracami polegającymi na przeróbce odcinka pionu i poziomu kanalizacyjnego przy bramie garażowej F w budynku przy ul. Ceramicznej 29A, w dniu 27 października 2016 r. (czwartek), w godzinach 09:00 – 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody ciepłej i zimnej na klatce V.

Czytaj więcej...

Wymiana odwodnienia w ogródkach oraz tarasach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 19 października 2016 r. (środa) rozpoczną się prace polegające na wymianie odwodnienia w ogródkach oraz tarasach usytuowanych wzdłuż miejsc postojowych wiaty parkingowej zlokalizowanych przy budynku Ceramiczna 29A.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Ceramiczna 29A i 31

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 r. (piątek) w budynku przy ul. Ceramicznej 29A i 31 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Ceramiczna 29

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Ceramicznej 29 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

ZMIANA TERMINU SPOTKANIA

Szanowni Państwo,

Z przyczyn niezależnych następuje zmiana terminu spotkania w sprawie wyboru przedstawiciela osiedla Milenium do Rady Nadzorczej.

Czytaj więcej...

Zmiana Administratora osiedla

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku Administratorem Osiedla „Milenium” będzie:

Pani Ewelina Jendrasik

Czytaj więcej...

Remont balkonów przy ul. Ceramicznej 29A

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 2 sierpnia 2016 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonów przy ul. Ceramicznej 29A. Prace będą prowadzone etapowo na poszczególnych pionach.

Czytaj więcej...

Remont balkonów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 11 lipca 2016 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe kolejnego pionu balkonów w budynku przy ul. Ceramicznej 29A.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

UWAGA!

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Milenium” świadczy

Czytaj więcej...

Prace remontowe balkonów przy ul. Ceramicznej 29A

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 czerwca 2016 r. (piątek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonów przy ul. Ceramicznej 29A. Prace będą prowadzone etapowo na poszczególnych pionach.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o zebraniu dla Członków osiedla

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz 
§ 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82”

Czytaj więcej...

Remont murków oporowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 30 maja 2016 r. (poniedziałek) na osiedlu Milenium będą prowadzone prace remontowe polegające na remoncie murków oporowych.

Czytaj więcej...

Remont balkonów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 10 maja 2016 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonów przy ul. Ceramicznej 29 i 29A.

Czytaj więcej...