Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Remont klatki schodowej - ul. Kompasowa 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr IV w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 1 w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to 15 marca 2024 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej - ul. Poligonowa 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr VIII w budynku usytuowanym przy ul. Poligonowa 2 w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to 15 marca 2024 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 23 stycznia 2024 roku
w godzinach 16.00 - 17.30

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. KOMPASOWEJ 1 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 23 stycznia 2024 roku
w godzinach 17.30 - 18.30

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. KOMPASOWEJ 3 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 23 stycznia 2024 roku
w godzinach 17.30 - 18.30

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. POLIGONOWA 2 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 23 stycznia 2024 roku
w godzinach 18.30 - 20.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. POLIGONOWA 4 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 roku
w godzinach  17.00 - 18.30

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. KOMPASOWEJ 3 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.


Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 roku
w godzinach  15.30 - 17.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. KOMPASOWEJ 1 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.


Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 roku
w godzinach  18.30 - 20.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. POLIGONOWA 4 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.


Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 roku
w godzinach  17.00 - 18.30

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. POLIGONOWA 2 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.


Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

III TERMIN! PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 r. (czwartek)

w godzinach 18:30-20:00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym na terenie osiedla Latyczowska, przy ul. Kompasowej 1, ul. Kompasowej 3, ul. Poligonowej 2, ul. Poligonowej 4 w Warszawie (z wyłączeniem instalacji gazowej, której nie ma w lokalach)

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 13 grudnia 2023 roku
w godzinach 09:00 - 10:30

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. POLIGONOWEJ 4 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 12 grudnia 2023 roku
w godzinach 09 00 - 13 00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. KOMPASOWEJ 3 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 12 grudnia 2023 roku
w godzinach 13 00 - 21 00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. POLIGONOWEJ 2 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 11 grudnia 2023 roku
w godzinach 14 30 - 21 00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. KOMPASOWEJ 1 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 27 listopada 2023 r. (poniedziałek)
w godzinach 09:00-11:00
odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych 
i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska, przy ul. Kompasowej 1, 
ul. Kompasowej 3, ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4 (z wyłączeniem instalacji gazowej, której nie ma 
w lokalach)

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI, W KTÓRYCH KONTROLA WYZNACZONA NA DZIEŃ 31.10.2023 R. NIE ODBYŁA SIĘ!

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 31 października 2023 r. (wtorek)
w godzinach 17:00-20:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych 
i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Latyczowska, przy ul. Kompasowej 1, 
ul. Kompasowej 3, ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4 (z wyłączeniem instalacji gazowej, której nie ma 
w lokalach)

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.

Remont balkonu przylegającego do jednego z lokali mieszkalnych, znajdujących się na najwyższej kondygnacji budynku usytuowanego przy 
ul. Kompasowej 3, wraz z miejscową naprawą elewacji pozostałych balkonów w tym pionie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 5 września 2023 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie balkonu przylegającego do jednego z lokali mieszkalnych, znajdujących się na najwyższej kondygnacji budynku usytuowanego przy ul. Kompasowej 3 w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to 22 września 2023 r.

Prace remontowe prowadzone będą przy użyciu rusztowań, w związku z czym, w trakcie w/w prac mogą występować niedogodności dla mieszkańców lokali znajdujących się poniżej.

Rusztowania zostaną zabezpieczone przed wstępem osób nieuprawnionych. Niemniej, apelujemy do rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich dzieci i przypomnieli o kategorycznym zakazie wspinania się po rusztowaniach.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, 
Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY!

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY!

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością wymiany wodomierza głównego przypisanego do nieruchomości usytuowanej przy ul. Poligonowej 2 w Warszawie, informujemy, że

W DNIU 25.08.2023 R. (PIĄTEK)
W GODZINACH 10:00-12:00
nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ DO PAŃSTWA LOKALI

Powyższe prace prowadzone będą przez firmę zatrudnioną przez MPWIK w m.st. Warszawie.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zebranie członków Osiedla „Latyczowska” w celu wyłonienia kandydatów do Rady Nadzorczej

Z A W I A D O M I E N I E

Szanowni Państwo,

Na podstawie treści § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”, 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” informuje, że

w dniu 18 maja 2023 roku o godz. 18 00 w Szkole Podstawowej nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 odbędzie się

ZEBRANIE Członków Osiedla „Latyczowska” w celu wyłonienia kandydatów do Rady Nadzorczej.

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82” w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Remont klatki schodowej nr II, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Poligonowej 2 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr II, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Poligonowej 2 
w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, przygotowanie powierzchni pod malowanie, z poszpachlowaniem nierówności oraz wykonaniem napraw istniejących zarysowań tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie i malowanie szafek szachtów, malowanie rur instalacji c.o. i gazowej, malowanie policzków schodów, czyszczenie i malowanie balustrad wewnętrznych, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, montaż parapetów wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych klatki schodowej, montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 24 maja 2023 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej nr VI, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Poligonowej 2 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr VI, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Poligonowej 2 w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, przygotowanie powierzchni pod malowanie, z poszpachlowaniem nierówności oraz wykonaniem napraw istniejących zarysowań tynków, naprawę tynku zewnętrznego przy wejściu do klatki schodowej, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie 
i malowanie szafek szachtów, malowanie rur instalacji c.o. i gazowej, malowanie policzków schodów, czyszczenie 
i malowanie balustrad wewnętrznych, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, montaż parapetów wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych klatki schodowej, montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 24 maja 2023 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, 
Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej nr III, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 3 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr III, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 3 
w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, obsadzenie parapetów wewnętrznych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, z poszpachlowaniem nierówności oraz wykonaniem napraw istniejących zarysowań tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie i malowanie szafek szachtów, malowanie rur instalacji c.o. i gazowej, malowanie policzków schodów, czyszczenie i malowanie balustrad wewnętrznych, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 24 maja 2023 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej nr VI, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 1 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr VI, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 1 
w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, przygotowanie powierzchni pod malowanie, z poszpachlowaniem nierówności oraz wykonaniem napraw istniejących zarysowań tynków, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie i malowanie szafek szachtów, malowanie rur instalacji c.o. i gazowej, malowanie policzków schodów, czyszczenie i malowanie balustrad wewnętrznych, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 24 maja 2023 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

AWARIA! PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na wymianie skorodowanego fragmentu instalacji w węźle cieplnym budynku usytuowanego przy ul. Kompasowej 1 w Warszawie, informujemy, że

W DNIU 21 MARCA 2023 R. (WTOREK)

W GODZINACH 8:30-15:30

nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ DO PAŃSTWA LOKALI.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829. Wykonawcą prac jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UTRUDNIONE PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO TERENIE HALI GARAŻOWEJ!

Szanowni Państwo,

w dniu 15.03.2023 r. (środa), w godzinach 8:00-16:00 przeprowadzone zostaną prace polegające na uszczelnieniu stropu hali garażowej, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 1 
w Warszawie, w związku z którymi mogą wystąpić chwilowe niedogodności w ruchu kołowo-pieszym.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ PO TERENIE HALI GARAŻOWEJ 
W TRAKCIE W/W PRAC.

Nadzór nad w/w pracami pełni Główny Specjalista ds. Technicznych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Michał Żaczek, tel. 517-104-856. Wykonawcą prac jest firma ŁPS-Proizol Przemysław Skrzydło.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Latyczowska

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. (wtorek), w godzinach 09:00-11:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Latyczowska, przy ul. Kompasowej 1, ul. Kompasowej 3, ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4 (wyłącznie wentylacja) w Warszawie.

Jest to drugi z trzech terminów przeglądu. Prosimy o udostępnienie lokali w celu jego przeprowadzenia.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA. 

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI, W KTÓRYCH KONTROLA WYZNACZONA NA DZIEŃ 27.10.2022 R. NIE ODBYŁA SIĘ!

Przegląd przewodów kominowych

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek), w godzinach 17:00-20:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Latyczowska, przy ul. Kompasowej 1, ul. Kompasowej 3, ul. Poligonowej 2 oraz ul. Poligonowej 4 (wyłącznie wentylacja) w Warszawie..

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądu.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE

W imieniu zarządu MSM „Nowy Dom 82” oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej Osiedla Latyczowska Pana Jacka Celińskiego zapraszam właścicieli lokali nieruchomości budynkowych usytuowanych przy ul. Kompasowej 1 i Kompasowej 3 oraz Poligonowej 2 i Poligonowej 4, na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 14 września 2022 roku (środa) o godz. 18°°

w Szkole Podstawowej nr 135

ul. Bartosika 5

Przedmiot spotkania - bieżące sprawy Osiedla Latyczowska .

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

UWAGA! AWARIA!

Szanowni Państwo,


na skutek burzy, która przeszła nad miastem w nocy z 22 na 23 sierpnia 2022 r., uszkodzeniu uległy urządzenia instalacji domofonowej na terenie osiedla Latyczowska. Z uwagi na wycofanie z produkcji urządzeń domofonowych przez firmę PROEL oraz problemem z dostępnością części zamiennych do w/w instalacji, termin przywrócenia prawidłowej pracy instalacji domofonowej będzie wydłużony.

Przemieszczanie się po terenie osiedla Latyczowska możliwe jest przy użyciu breloków zbliżeniowych, które Państwo posiadacie. Osoby, które nie posiadają breloka zbliżeniowego, prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. UWAGA! Do czasu wymiany uszkodzonych urządzeń, kody wejściowe nie będą działały.

W związku z powyższym, mając ma względzie Państwa bezpieczeństwo pracownicy posterunku ochrony zostali poproszeni o wzmożoną czujność, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. W przypadku odnotowania jakichkolwiek niepokojących zjawisk, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich sytuacji do odpowiednich służb, a w następnej kolejności do upoważnionych pracowników Spółdzielni.

O usunięciu awarii zostaniecie Państwo poinformowani osobnym ogłoszeniem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) rozpocznie się remont pokrycia dachu budynku usytuowanego przy ul. Kompasowej 1 w Warszawie.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 16 sierpnia 2022 r. (wtorek) rozpocznie się remont pokrycia dachu budynku usytuowanego przy ul. Kompasowej 1 w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in.: zabezpieczenie terenu objętego pracami, oczyszczenie powierzchni dachu z niezwiązanych z nią elementów (np. posypki mineralnej, gruzu, itp.), wykonanie obróbek wszystkich pionowych elementów przechodzących przez połać dachu lub do niej przylegające (np. kominków wentylacyjnych, attyk, ścian, itp.), wykonanie naprawy uszkodzonych i skorodowanych czapek betonowych na kominkach i wykonanie izolacji tych czapek i kominów, wykonanie izolacji kominków wentylacyjnych przechodzących przez czapki kominowe, wykonanie napraw uszkodzonych tynków na ścianach przylegających do połaci dachu, naprawę kominków wentylacyjnych, naprawę instalacji odgromowej, przegląd obróbek blacharskich, ich oczyszczenie i naprawa oraz pokrycie preparatem zabezpieczającym przed korozją (Elastar AL), wykonanie pokrycia daszków nad wejściami do klatek schodowych oraz pokrycie daszku nad wyjazdem z hali garażowej, wykonanie naprawy dylatacji konstrukcyjnych na powierzchni dachu, wyrównanie powierzchni, wykonanie remontu powłoki dachu za pomocą preparatu Elastar HD zbrojonego włókniną poliestrową, wykonanie warstwy osłonowej nowego pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich, posprzątanie terenu objętego remontem. Planowany termin zakończenia prac to 30 września 2022 r. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, planowany termin zakończenia może ulec zmianie.

BARDZO PROSIMY O USUNIĘCIE WSZELKICH PRZEDMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BALKONACH CELEM ICH

ZABEZPIECZENIA ORAZ UMOŻLIWIENIA PRZEPROWADZENIA W/W REMONTU.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.
Wykonawcą prac jest firma COVER POLSKA.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

Informator maj - czerwiec 2022 - NUMER SPECJALNY

Szanowni Państwo,

 Od dnia 16 maja 2022 roku obowiązujący dotąd stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego – przewiduje to opublikowany w poniedziałek 9 maja w RCL projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku.

 

Węcej informacji: Informator maj - czerwiec 2022 - NUMER SPECJALNY (pobierz PDF)

Remont klastki schodowej nr VII w budynku przy ul. Poligonowej 2 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24 lutego 2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr VII, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Poligonowej 2 w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie 
i zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie starych tynków ścian i sufitów, malowanie starych tynków ścian 
i sufitów, czyszczenie i malowanie balustrad, malowanie farbą olejną rur c.o. i gazowych, malowanie policzków schodów, wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach, przykręcenie do gotowych otworów korytek pcv, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 11 marca 2022 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.
Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Zdajemy sobie sprawę, że wykonywanie prac remontowo-budowlanych w dobie pandemii może być problematyczne, niemniej przedmiotowe prace będą prowadzone wyłącznie w częściach wspólnych budynku, a Wykonawca zobowiązany jest umownie do przestrzegania aktualnych wymagań związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19 (noszenie maseczek i rękawic ochronnych podczas prowadzenia robót na klatkach schodowych, częste odkażanie rąk).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej nr I w budynku przy ul. Kompasowej 3 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 24 lutego 2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr I, znajdującej się 
w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 3 w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie 
i zmycie starej farby, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie starych tynków ścian i sufitów, malowanie starych tynków ścian 
i sufitów, czyszczenie i malowanie balustrad, malowanie farbą olejną rur c.o. i gazowych, malowanie policzków schodów, wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach, przykręcenie do gotowych otworów korytek pcv, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 11 marca 2022 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.
Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Zdajemy sobie sprawę, że wykonywanie prac remontowo-budowlanych w dobie pandemii może być problematyczne, niemniej przedmiotowe prace będą prowadzone wyłącznie w częściach wspólnych budynku, a Wykonawca zobowiązany jest umownie do przestrzegania aktualnych wymagań związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19 (noszenie maseczek i rękawic ochronnych podczas prowadzenia robót na klatkach schodowych, częste odkażanie rąk).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.