Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Remont malarski obrócek i orynnowania Tarchomin IIIB Bis

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lipca 2024 r. (środa) rozpoczną się prace polegające na remoncie malarskim obróbek blacharskich i orynnowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Van Gogha 3a, Van Gogha 3b i Van Gogha 9b na Osiedlu Tarchomin III B Bis w Warszawie.

Prace będą wykonywane metodą alpinistyczną.

Planowany termin zakończenia prac - 3 września 2024 r.

Prosimy o zabranie rzeczy z tarasów oraz balkonów w sąsiedztwie prowadzonych prac.

Wykonawcą prac jest firma HiJOB Marek Charusta.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 25 stycznia 2024 roku
w godzinach 18.00 - 20.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych przy ul. Van Gogha 3 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 26 stycznia 2024 roku
w godzinach 16.00 - 18.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych przy ul. Van Gogha 3A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 26 stycznia 2024 roku
w godzinach 18.00 - 20.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych przy ul. Van Gogha 3B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 26 stycznia 2024 roku
w godzinach 18.00 - 20.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych przy ul. Van Gogha 9B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 26 stycznia 2024 roku
w godzinach 16.00 - 18.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 stycznia 2024 roku
w godzinach  15.30 - 16.30

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 3 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 stycznia 2024 roku
w godzinach  16.30 - 17.30

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 3A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 stycznia 2024 roku
w godzinach  17.30 - 18.45

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 3B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 stycznia 2024 roku
w godzinach  15.30 - 16.30

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 7 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 stycznia 2024 roku
w godzinach  16.30 - 17.30

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 stycznia 2024 roku
w godzinach  17.30 - 18.45

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 9B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 r. (czwartek)

w godzinach 18:30-20:00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis, przy ul. Van Gogha 3, ul. Van Gogha 3A, ul. Van Gogha 3B, ul. Van Gogha 7, ul. Van Gogha 9, ul. Van Gogha 9B

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 21 grudnia 2023 roku
w godzinach 15:00 - 21:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. VAN GOGHA 9B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 20 grudnia 2023 roku
w godzinach 09:00 - 16:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. VAN GOGHA 9 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 21 grudnia 2023 roku
w godzinach 09:00 - 15:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. VAN GOGHA 3B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 20 grudnia 2023 roku
w godzinach  16:00 - 21:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. VAN GOGHA 3A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 19 grudnia 2023 roku
w godzinach  14:00 - 18:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. VAN GOGHA 3 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 19 grudnia 2023 roku
w godzinach  18:30 - 21:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. VAN GOGHA 7 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

dot. wymiany pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, przebiegających przez pomieszczenia kuchni i łazienek lokali nr 25, 27, 29 oraz 31, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 3 w Warszawie

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wizji lokalnej z dnia 15 czerwca 2023 r., poniżej przedstawiamy harmonogram prac sanitarno-budowlanych, związanych z wymianą pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, przebiegających przez pomieszczenia kuchni i łazienek lokali nr 25, 27, 29 oraz 31, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 3 w Warszawie:

 • 13.11.2023 r. (poniedziałek) – pion łazienkowy – korytarz piwniczny (podejście pod pion), lokale mieszkalne nr 25 i nr 27
 • 14.11.2023 r. (wtorek) – pion łazienkowy – lokale mieszkalne nr 27, nr 29 i nr 31
 • 15.11.2023 r. (środa) – pion łazienkowy – lokal mieszkalny nr 31
 • 15.11.2023 r. (środa) – pion kuchenny – korytarz piwniczny (podejście pod pion), pomieszczenie wózkowni
 • 16.11.2023 r. (czwartek) – pion kuchenny – lokale mieszkalne nr 25, nr 27 i nr 29
 • 17.11.2023 r. (piątek) – pion kuchenny – lokale mieszkalne nr 29 i nr 31 oraz próba szczelności instalacji (próba ciśnienia) we wszystkich lokalach w obu pionach

PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIONÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROWADZONE BĘDĄ W GODZINACH 8:00 – 16:00.

Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do rurażu poprzez m.in. zdjęcie ekranów, zabudów, itp.

Po zakończeniu prac hydrauliczno-instalacyjnych w danym lokalu od razu rozpoczną się prace ogólnobudowlane. Wykonawcą prac sanitarnych jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder, a prac ogólnobudowlanych firma Profesjonalne Usługi Ogólnobudowlane PROF-BUD Mariusz Seńczyk.
Uwagi i zastrzeżenia co do wykonywanych prac prosimy kierować bezpośrednio do biura Spółdzielni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór nad prowadzonymi pracami pełnią:

Ze strony MSM „Nowy Dom 82”:

 • Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych, Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829
 • Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857

Ze strony Wykonawców:

 • w zakresie prac hydrauliczno-instalacyjnych – Pan Konrad Szwąder, tel. 501-150-398
 • w zakresie prac ogólnobudowlanych – Pan Mariusz Seńczyk, tel. 794-263-196

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 2 listopada 2023 r. (czwartek)
w godzinach 17:00-20:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych 
i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Tarchomin III B i III B Bis, przy ul. Van 
Gogha 3, ul. Van Gogha 3A, ul. Van Gogha 3B, ul. Van Gogha 7, ul. Van Gogha 9 oraz ul. Van Gogha 9B.

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na instalacji wodnej budynku usytuowanego przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie, informujemy, że

W DNIU 14.09.2023 R. (CZWARTEK)
W GODZINACH 08:30-12:00
nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ DO PAŃSTWA LOKALI.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829. Wykonawcą prac jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wymiany wodomierza głównego przypisanego do nieruchomości usytuowanej przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie, informujemy, że

W DNIU 04.09.2023 R. (PONIEDZIAŁEK)
W GODZINACH 11:30-15:00
nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ DO PAŃSTWA LOKALI.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie treści  § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82”

informuje, że

w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 18:00
w CV Liceum Ogólnokształcącym
 przy ul. Van Gogha 1
odbędzie się

Z E B R A N I E
Członków Osiedla „Tarchomin III b” i „Tarchomin III b bis”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej.

U W A G A
Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82” w dniu 
26 czerwca 2023 roku.

UWAGA! AWARIA! PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ WODY!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na wymianie zaworów c.c.w. na poziomych fragmentach instalacji wodnej, uprzejmie informujemy, że

W DNIU 18 KWIETNIA 2023 R. (WTOREK)
W GODZINACH 9:00-12:00
nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY CIEPŁEJ DO BUDYNKÓW USYTUOWANYCH
PRZY UL. VAN GOGHA 3A, UL. VAN GOGHA 3B ORAZ UL. VAN GOGHA 9B.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829. Wykonawcą prac jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI!

Szanowni Państwo,

w dniach 22-24.02.2023 r. (środa-piątek), firma alpinistyczna CHARUTA MAREK HiJOB, przeprowadzi na zlecenie Spółdzielni prace polegające na naprawie fragmentów elewacji budynków usytuowanych na terenie os. Tarchomin III B i III B Bis, uszkodzonej przez ptaki.

Prace te są niezbędne do wykonania ze względu na zachowanie właściwego stanu technicznego 
i estetycznego budynków, prowadzone będą metodą alpinistyczną, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prac na wysokości.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ PO TERENIE ZEWNĘTRZNYM OSIEDLA.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Tarchomin III B i III B Bis

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek), w godzinach 17:00-20:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Tarchomin III B i III B Bis, przy ul. Van Gogha 3, ul. Van Gogha 3A, ul. Van Gogha 3B, ul. Van Gogha 7, ul. Van Gogha 9 oraz ul. Van Gogha 9B w Warszawie

Jest to drugi z trzech terminów przeglądu. Prosimy o udostępnienie lokali w celu jego przeprowadzenia.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA. 

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI, W KTÓRYCH KONTROLA WYZNACZONA NA DZIEŃ 27.10.2022 R. NIE ODBYŁA SIĘ!

Przegląd przewodów kominowych

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że w dniu 2 listopada 2022 r. (środa), w godzinach 17:00-20:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Tarchomin III B i III B Bis, przy ul. Van Gogha 3, ul. Van Gogha 3A, ul. Van Gogha 3B, ul. Van Gogha 7, ul. Van Gogha 9 oraz ul. Van Gogha 9B w Warszawie.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądu.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPROSZENIE

W imieniu zarządu MSM „Nowy Dom 82” oraz przedstawiciela Rady Nadzorczej Osiedla Tarchomin III b i III b bis Pana Marcina Dietricha zapraszam właścicieli lokali nieruchomości budynkowych usytuowanych przy ul. Van Gogha 3, 7,9 oraz Van Gogha 3a,3b,9b na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 21 września 2022 roku (środa) o godz. 18°°

w CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta
ul. Van Gogha 1

Przedmiot spotkania - bieżące sprawy Osiedla Tarchomin III i III b bis  .
Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

HARMONOGRAM WYDAWANIA PILOTÓW

Szanowni Państwo,

w związku modernizacją systemu kontroli dostępu ruchu kołowego, poniżej przedstawiamy harmonogram wydawania nowych pilotów, które będą do odbioru w poniższych terminach w pomieszczeniu ochrony przy wjeździe.

 • Van Gogha 3A - 18 lipca 2022 od godziny 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30
 • Van Gogha 3B - 19 lipca 2022 od godziny 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30
 • Van Gogha 9B - 20 lipca 2022 od godziny 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30
 • Van Gogha 3 - 21 lipca 2022 od godziny 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30
 • Van Gogha 7 - 22 lipca 2022 od godziny 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30
 • Van Gogha 9 - 25 lipca 2022 od godziny 8:00-10:00 oraz 15:00-16:30

Urządzenia będą wydawane według wcześniejszych ustaleń z mieszkańcami - na jeden lokal będą przysługiwały maksymalnie dwa piloty, które zastąpią dotychczas używane przez Państwa karty. 

Mieszkańcy, którzy będą przebywali w podanych terminach na urlopach bądź z innych przyczyn nie będą mogli odebrać osobiście nowych urządzeń proszeni są o kontakt z administratorem osiedla. Dla tych osób piloty będą dostarczane na ochronę osiedla w przeciągu 24 h i będzie je można odebrać u pracownika ochrony o dowolnej porze. Upoważnienia do odbioru pilotów przez najemców Państwa lokali prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Administratorem Osiedla:
Dawid Gorczyński
tel. 517 104 852
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dot. wymiany pionów wody zimnej i ciepłej, przebiegających przez pomieszczenia łazienek lokali nr 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 oraz 27, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na wymianie pionów wody zimnej i ciepłej, przebiegających przez pomieszczenia łazienek lokali nr 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 oraz 27, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 9 w  Warszawie, uprzejmie informujemy, że

w dniu 25 maja 2022 r. (środa)

w godzinach 16:30-18:00

odbędzie się wizja lokalna upoważnionych pracowników Spółdzielni, tj. Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Panią Jadwigę Dorotę Dłuską oraz Administratora, Pana Dawida Gorczyńskiego.

 

Prosimy o udostępnienie wyżej wymienionych lokali, celem ustalenia zakresu planowanych prac instalacyjnych oraz budowlanych w Państwa lokalach.

O terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac zostaniecie Państwo poinformowani odrębną korespondencją. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. 22 619-78-61,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informator maj - czerwiec 2022 - NUMER SPECJALNY

Szanowni Państwo,

Od dnia 16 maja 2022 roku obowiązujący dotąd stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego – przewiduje to opublikowany w poniedziałek 9 maja w RCL projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku.

 

Węcej informacji: Informator maj - czerwiec 2022 - NUMER SPECJALNY (pobierz PDF)

Uwaga! Zmiana harmonogramu prac związanych w wymianą pionów wody zimnej i ciepłej, przebiegających przez pomieszczenia łazienek lokali 
nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 oraz 25, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie!

Szanowni Państwo,

w ślad za oględzinami pionów wody zimnej i ciepłej, przebiegających przez pomieszczenia łazienek lokali nr 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 oraz 25, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Van Gogha 9 w Warszawie, poniżej przedstawiamy harmonogram prac sanitarno-budowlanych związanych z wymianą w/w instalacji:

 • 16.05.2022 r. (poniedziałek) – piwnica lokalu mieszkalnego nr 4, lokale mieszkalne nr 1 i 4
 • 17.05.2022 r. (wtorek) – lokale mieszkalne nr 4, 7 i 10
 • 18.05.2022 r. (środa) – lokale mieszkalne nr 10, 13 i 16
 • 19.05.2022 r. (czwartek) – lokale mieszkalne nr 16, 19 i 22
 • 20.05.2022 r. (piątek) – lokale mieszkalne nr 22 i 25 oraz próba szczelności instalacji (próba ciśnienia) we wszystkich lokalach w pionie

PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ PIONÓW WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ PROWADZONE BĘDĄ W GODZINACH 8:30 – 15:30.

Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do rurażu poprzez m.in. zdjęcie ekranów, zabudów, itp.

Po zakończeniu prac hydrauliczno-instalacyjnych w danym lokalu od razu rozpoczną się prace ogólnobudowlane. Wykonawcą prac sanitarnych jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder, a prac ogólnobudowlanych firma Profesjonalne Usługi Ogólnobudowlane PROF-BUD Mariusz Seńczyk.

Uwagi i zastrzeżenia co do wykonywanych prac prosimy kierować bezpośrednio do biura Spółdzielni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór nad prowadzonymi pracami pełnią:

Ze strony MSM „Nowy Dom 82”:

 • Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych, Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829
 • Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857
 • Administrator, Dawid Gorczyński, tel. 517-104-852

Ze strony Wykonawców:

 • w zakresie prac hydrauliczno-instalacyjnych – Pan Konrad Szwąder, tel. 501-150-398
 • w zakresie prac ogólnobudowlanych – Pan Mariusz Seńczyk, tel. 794-263-196

OGŁOSZENIE 05.04.2022 r. Van Gogha 9, kl. I i kl. II naprawy gwarancyjne

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się spękań na połączeniu ściany korytarza Państwa klatki schodowej z okładzinami ściennymi, uprzejmie informujemy, że niezbędne prace naprawcze rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek), w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę przedmiotowych prac.

 

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą napraw gwarancyjnych jest firma MOVEX MARIUSZ RÓWIENICZ.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.