Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

Remont klatki schodowej - ul. Znanieckiego 16 kl. I

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr I w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2024 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej - ul. Znanieckiego 16C kl. II

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2024 r. (czwartek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr II w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16C w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2024 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatki schodowej - ul. Znanieckiego 16A kl. VI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr VI w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16A w Warszawie. Planowany termin zakończenia prac to 30 kwietnia 2024 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 23 stycznia 2024 roku
w godzinach 16.00 - 17.30

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych na terenie osiedla Nowa Ulga przy ul. ZNANIECKIEGO 16C w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Podstawa prawna-   art. 62 prawa budowlanego

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 22 stycznia 2024 roku
w godzinach 19.00 - 20.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 22 stycznia 2024 roku
w godzinach 19.00 - 20.00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 roku
w godzinach  15.30 - 17.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.


Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN 
PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 4 stycznia 2024 roku
w godzinach  15.30 - 17.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16C w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.


Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 3 stycznia 2024 roku

w godzinach 19.00- 20.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 3 stycznia 2024 roku

w godzinach 19.00- 20.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 3 stycznia 2024 roku

w godzinach 18.00- 19.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. TARGOWA 68 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 3 stycznia 2024 roku

w godzinach 17.00- 18.00

odbędzie się DRUGI termin obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. JAGIELLOŃSKA 6A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I TERMINIE

III TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 3 stycznia 2024 r. (środa)

w godzinach 19:00-20:00

odbędzie się TRZECI termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym na terenie osiedla WILGA XII, przy ul. Znanieckiego 16, ul. Znanieckiego 16A, ul. Znanieckiego 16C w Warszawie

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

W przypadku nieudostępnienia lokalu do kontroli w w/w/ terminie właściciel będzie zobowiązany do wykonania przez uprawnioną osobę przeglądu we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczenia do Spółdzielni protokołu

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI NIEUDOSTĘPNIONYCH W I i II TERMINIE

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 grudnia 2023 roku
w godzinach 9:00 - 15:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16  w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214, 02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych 
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 8 grudnia 2023 roku
w godzinach 15:00 - 21:00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16 A w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 11 grudnia 2023 roku
w godzinach 10 00 - 14 30

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16C w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

ZAWIADOMIENIE O OBOWIĄZKOWYM PRZEGLĄDZIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych
w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 11 grudnia 2023 roku
w godzinach 09 00 - 10 00

odbędzie się obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej w poszczególnych lokalach usytuowanych w nieruchomości przy ul. ZNANIECKIEGO 16B w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma RAMO POLSKA SP. Z O. O., AL. JEROZOLIMSKIE 214,02-486 WARSZAWA
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z wykonawcą, tel. 783 635 766

 

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 30 października 2023 r. (poniedziałek)
w godzinach 17:00-20:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych 
i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII, przy ul. Znanieckiego 16, 
ul. Znanieckiego 16A, ul. Znanieckiego 16B oraz ul. Znanieckiego 16C.

Prosimy o udostępnienie lokali, w celu przeprowadzenia w/w kontroli.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.

Remont wybranych balkonów/tarasów przylegających do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII w Warszawie

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością kontynuowania prac polegających na remoncie 7 szt. wybranych balkonów/tarasów przylegających do lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII w Warszawie, uprzejmie informujemy, 
że od dnia 10 października 2023 roku (wtorek) rozpocznie się III etap prac, obejmujący kompleksowy remont tarasu przylegającego do lokalu mieszkalnego nr 40, znajdującego się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16 oraz tarasu przylegającego do lokalu mieszkalnego nr 9, znajdującego się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16C w Warszawie. Planowany termin zakończenia 
III etapu prac to 10 listopada 2023 r.

Prace remontowe prowadzone będą przy użyciu rusztowań, w związku z czym, w trakcie w/w prac mogą występować niedogodności dla mieszkańców lokali znajdujących się poniżej.

Właścicieli lokali znajdujących się w poziomie parteru klatki schodowej nr I budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16C oraz poziomie parteru klatki schodowej nr V budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie (od strony ul. Znanieckiego) prosimy o uprzątnięcie i zabezpieczenie wszystkich przedmiotów znajdujących się w ogródkach przydomowych i na tarasach przylegających do Państwa lokali, celem umożliwienia przeprowadzenia w/w prac remontowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z ogródków przydomowych znajdujących się w poziomie parteru w/w budynków.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PRACE NA WYSOKOŚCI!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 09.10-11.10.2023 r. (poniedziałek-środa) firma alpinistyczna przystąpi do II etapu prac polegających na miejscowej naprawie elewacji budynków usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII w Warszawie.

Prace te prowadzone będą metodą alpinistyczną, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prac na wysokości.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA 
Z OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POZIOMIE PARTERU BUDYNKÓW.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy 
Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma HiJOB Marek Charusta.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na instalacji wodnej budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16C w Warszawie, informujemy, że

W DNIU 11.09.2023 R. (PONIEDZIAŁEK)
W GODZINACH 09:00-12:00
nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ DO PAŃSTWA LOKALI.

Nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy Dom 82”, Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829. Wykonawcą prac jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.


Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wymiana fragmentu pionu instalacji c.o. przebiegającego przez lokale mieszkalne nr 30 oraz 32, znajdujące się w budynku usytuowanym przy 
ul. Znanieckiego 16C w Warszawie

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wizji lokalnej z dnia 10 maja 2023 r., poniżej przedstawiamy harmonogram prac sanitarno-budowlanych, związanych z wymianą fragmentu pionu instalacji c.o. przebiegającego przez lokale mieszkalne nr 30, 31 oraz 32, znajdujące się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16C w Warszawie:

  • 30.08.2023 r. (środa) – pomieszczenie gospodarcze (podejście pod pion), lokal mieszkalny nr 30
  • 31.08.2023 r. (czwartek) – lokal mieszkalny nr 32 oraz próba szczelności instalacji (próba ciśnienia) we wskazanych lokalach

PRACE ZWIĄZANE Z WYMIANĄ FRAGMENTU PIONU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROWADZONE BĘDĄ W GODZINACH 9:00-15:00.

Prosimy o udostępnienie lokali oraz przygotowanie dostępu do rurażu poprzez m.in. zdjęcie ekranów, zabudów, itp.

Po zakończeniu prac hydrauliczno-instalacyjnych w danym lokalu od razu rozpoczną się prace ogólnobudowlane. Wykonawcą prac sanitarnych jest firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder, a prac ogólnobudowlanych firma Profesjonalne Usługi Ogólnobudowlane PROF-BUD Mariusz Seńczyk. Uwagi i zastrzeżenia co do wykonywanych prac prosimy kierować bezpośrednio do biura Spółdzielni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadzór nad prowadzonymi pracami pełnią:

Ze strony MSM „Nowy Dom 82”:

  • Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych, Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829
  • Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857
  • Administrator, Ewelina Jendrasik, tel. 510-214-396

Ze strony Wykonawców:

  • w zakresie prac hydrauliczno-instalacyjnych – Pan Konrad Szwąder, tel. 501-150-398
  • w zakresie prac ogólnobudowlanych – Pan Mariusz Seńczyk, tel. 794-263-196

UWAGA! PRACE NA WYSOKOŚCI!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 11.08.2023 r. (piątek) oraz 14.08.2023 r. (poniedziałek) firma alpinistyczna przeprowadzi na zlecenie Spółdzielni prace polegające na miejscowej naprawie elewacji budynków usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII w Warszawie.

Prace te prowadzone będą metodą alpinistyczną, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do prac na wysokości.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA 
Z OGRÓDKÓW PRZYDOMOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POZIOMIE PARTERU BUDYNKÓW.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy 
Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma HiJOB Marek Charusta.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zebranie członków osiedla „Wilga XII”

Z A W I A D O M I E N I E

Szanowni Państwo,

Na podstawie treści § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”, 

Zarząd Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dom 82” informuje, że

w dniu 16 maja 2023 roku o godz. 18 00 w Osiedlowym Centrum Plastyki „Wilga” przy ul. Znanieckiego 5 odbędzie się 

ZEBRANIE Członków Osiedla „Wilga XII” w celu wyłonienia kandydatów do Rady Nadzorczej.

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82” w dniu 26 czerwca 2023 roku.

Remont klatki schodowej nr VI, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatki schodowej nr VI, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, przygotowanie powierzchni pod malowanie, z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie i malowanie szafek szachtów, malowanie rur instalacji c.o. i gazowej, malowanie policzków schodów, podstopnic i cokolików, czyszczenie i malowanie balustrad wewnętrznych, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2023 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont klatek schodowych nr V i nr VII, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16A w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 maja 2023 r. (poniedziałek) rozpoczną się prace polegające na remoncie klatek schodowych nr V i nr VII, znajdujących się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16A w Warszawie. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów, przygotowanie powierzchni pod malowanie, z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów, czyszczenie i malowanie szafek szachtów, malowanie rur instalacji c.o. i gazowej, malowanie policzków schodów, podstopnic i cokolików, czyszczenie i malowanie balustrad wewnętrznych, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach, montaż nowej gabloty ogłoszeniowej, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 31 maja 2023 r.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857. Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wymiana pionu instalacji c.o. przebiegającego przez lokale mieszkalne nr 30, 32, 34, 36 oraz 38, znajdujące się w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 16C w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia prac polegających na wymianie skorodowanego pionu instalacji centralnego ogrzewania przebiegającego przez lokale mieszkalne nr 30, 32, 34, 36 oraz 38, znajdujące się w budynku usytuowanym przy 
ul. Znanieckiego 16C w Warszawie, uprzejmie informujemy, że

w dniu 10 maja 2023 r. (środa)
w godzinach 16:30-17:30

odbędzie się wizja lokalna upoważnionych pracowników Spółdzielni, tj. Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych MSM „Nowy 
Dom 82”, Pani Jadwigi Doroty Dłuskiej, Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych MSM „Nowy Dom 82”, Pana Dariusza Józefowicza, Konserwatora branży budowlanej MSM „Nowy Dom 82”, Pana Mariusza Seńczyka oraz Konserwatora Instalacji Sanitarnych i C.O., Pana Konrada Szwądera.

Prosimy o udostępnienie lokalu, celem ustalenia zakresu planowanych prac instalacyjnych oraz budowlanych.

O terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac zostaniecie Państwo poinformowani odrębną korespondencją.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. 22 619-78-61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UTRUDNIONE PRZEMIESZCZANIE SIĘ PO TERENIE HALI GARAŻOWEJ

Szanowni Państwo,

w dniu 15.03.2023 r. (środa), w godzinach 8:00-16:00 przeprowadzone zostaną prace polegające na uszczelnieniu stropu hali garażowej, znajdującej się w budynku usytuowanym przy ul. Kompasowej 1 
w Warszawie, w związku z którymi mogą wystąpić chwilowe niedogodności w ruchu kołowo-pieszym.

PROSIMY O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
PODCZAS PRZEMIESZCZANIA SIĘ PO TERENIE HALI GARAŻOWEJ 
W TRAKCIE W/W PRAC.

Nadzór nad w/w pracami pełni Główny Specjalista ds. Technicznych MSM „Nowy Dom 82”, Pan Michał Żaczek, tel. 517-104-856. Wykonawcą prac jest firma ŁPS-Proizol Przemysław Skrzydło.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek), w godzinach 09:00-11:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII, przy ul. Znanieckiego 16, ul. Znanieckiego 16A, ul. Znanieckiego 16B oraz ul. Znanieckiego 16C w Warszawie.
 
Jest to drugi z trzech terminów przeglądu. Prosimy o udostępnienie lokali w celu jego przeprowadzenia.
 
OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.
 
Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Marcin Więckowski, tel. 509-762-714.
 

POWYŻSZE OGŁOSZENIE DOTYCZY WYŁĄCZNIE LOKALI, W KTÓRYCH KONTROLA WYZNACZONA NA DZIEŃ 24.10.2022 R. NIE ODBYŁA SIĘ!

Przegląd przewodów kominowych

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że w dniu 24 października 2022 r. (poniedziałek), w godzinach 17:00-20:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie os. Wilga XII, przy ul. Znanieckiego 16, ul. Znanieckiego 16A, ul. Znanieckiego 16B oraz ul. Znanieckiego 16C w Warszawie.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądu.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.

Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Spółdzielni, tel. (22) 619-76-32, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informator maj - czerwiec 2022 - NUMER SPECJALNY

Szanowni Państwo,

 Od dnia 16 maja 2022 roku obowiązujący dotąd stan epidemii zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego – przewiduje to opublikowany w poniedziałek 9 maja w RCL projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Stan epidemii obowiązuje w Polsce od dnia 20 marca 2020 roku.

 

Węcej informacji: Informator maj - czerwiec 2022 - NUMER SPECJALNY (pobierz PDF)

OGŁOSZENIE 05.04.2022 remont malarski cokołów Znanieckiego 16, kl. V

dot. remontu malarskiego cokołów klatki schodowej nr V, budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace polegające na remoncie malarskim cokołów klatki schodowej nr V, budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie.

Remont klatki schodowej został przeprowadzony w 2019 r., ale zakres prac nie obejmował malowania cokołów. Aby poprawić estetykę Państwa klatki schodowej oraz ujednolicić wygląd wszystkich klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII, tegoroczny przetarg na remont klatek schodowych został uzupełniony o te prace.

Zakres prac, które rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2022 r. obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 13 kwietnia 2022 r.

 

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.

Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE 05.04.2022 remont malarski cokołów Znanieckiego 16A, kl. III

dot. remontu malarskiego cokołów klatki schodowej nr III, budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16A w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace polegające na remoncie malarskim cokołów klatki schodowej nr III, budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16A w Warszawie.

Remont klatki schodowej został przeprowadzony w 2019 r., ale zakres prac nie obejmował malowania cokołów. Aby poprawić estetykę Państwa klatki schodowej oraz ujednolicić wygląd wszystkich klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII, tegoroczny przetarg na remont klatek schodowych został uzupełniony o te prace.

Zakres prac, które rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2022 r. obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 13 kwietnia 2022 r.

 

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.

Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE 05.04.2022 remont malarski cokołów Znanieckiego 16, kl. II

dot. remontu malarskiego cokołów klatki schodowej nr II, budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) rozpoczną się prace polegające na remoncie malarskim cokołów klatki schodowej nr II, budynku usytuowanego przy ul. Znanieckiego 16 w Warszawie.

Remont klatki schodowej został przeprowadzony w 2018 r., ale zakres prac nie obejmował malowania cokołów. Aby poprawić estetykę Państwa klatki schodowej oraz ujednolicić wygląd wszystkich klatek schodowych znajdujących się w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII, tegoroczny przetarg na remont klatek schodowych został uzupełniony o te prace.

Zakres prac, które rozpoczną się w dniu 7 kwietnia 2022 r. obejmuje m.in. zabezpieczenie terenu objętego pracami, dwukrotne malowanie farbami olejnymi cokołów, uprzątnięcie terenu objętego pracami. Planowany termin zakończenia prac to 13 kwietnia 2022 r.

 

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełni Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych, Pan Dariusz Józefowicz, tel. 517-104-857.

Wykonawcą prac jest firma DAMIAN PRZYBYŁOWSKI – „EWKADA”.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.