Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

PRZERWA W DOSTAWIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na instalacji wodnej w węźle cieplnym budynku usytuowanego przy 
ul. Znanieckiego 16A w Warszawie,
w dniu 09.03.2021 r. (wtorek)
w godzinach 09:00-14:00
nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.


Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełnić będzie Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829.
Wykonawcą prac będzie firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.  Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Konrad Szwąder, nr tel. 501-150-398.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PRZERWA W DOSTAWIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na instalacji wodnej w węźle cieplnym budynku usytuowanego przy 
ul. Znanieckiego 16C w Warszawie,
w dniu 10.03.2021 r. (środa)
w godzinach 09:00-14:00
nastąpi przerwa w dostawie zimnej i ciepłej wody.

Ze strony Spółdzielni nadzór na w/w pracami pełnić będzie Pani Jadwiga Dorota Dłuska, tel. 515-411-829.
Wykonawcą prac będzie firma PIROS INSTALACJE Konrad Szwąder.  Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan Konrad Szwąder, nr tel. 501-150-398.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja odności drogi dojazdowej do parkingu zewnętrznego osiedla Wilga XII

W celu zapoznania się z ogłoszeniem proszę kliknąć TUTAJ aby otworzyć lub pobrac plik PDF.

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.


Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

 

Osiedle Budynek Data Godzina

Wilga XII

Znanieckiego 16 07.09.2020 (poniedziałek) 18:00 - 20:00
Znanieckiego 16A 08.09.2020 (wtorek) 18:00 - 20:00
Znanieckiego 16B 09.09.2020 (środa) 18:00 - 20:00
Znanieckiego 16C 09.09.2020 (środa) 18:00 - 20:00

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram dla II terminu obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.


Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

 

Osiedle Budynek Data Godzina

Wilga XII

Znanieckiego 16 06.11.2020 (piątek) 17:30 - 20:00
Znanieckiego 16A 06.11.2020 (piątek) 17:30 - 20:00
Znanieckiego 16B 06.11.2020 (piątek) 17:30 - 20:00
Znanieckiego 16C 06.11.2020 (piątek) 17:30 - 20:00

Odbiór odpadów wielkogabarytowych!

Szanowni Państwo,

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Al. Stanów Zjednoczonych 34 będzie się odbywał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej m.st. Warszawy, w nastepujacych terminach:

- 22 maja 2020 roku  - 22 czerwca 2020 roku - 17 lipca 2020 roku

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW W USTALONE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA NA 2 DNI PRZED USTALONYM TERMINEM ODBIORU.

Powyższe pozwoli na zachowanie porządku i estetyki na Osiedlu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (gruz budowlany), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych, ziemi.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny - który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie www.czysta.urn.warszawa.pl.

Odwołanie spotkania

Uwaga! Spotkanie zaplanowane na dzień 4 marca nie odbędzie się!

Wobec postępującego zagrożenia koronawirusem oraz mając na względzie 

Źródło: Puls Medycyny

Uważnie śledzimy doniesienia z całego świata o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, który dotarł do Europy. Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas - podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w przesłanym do mediów komunikacie. - To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. 

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” podjął decyzję o odwołaniu spotkań z mieszkańcami Osiedli. Jeśli sytuacja pozwoli odbylibyśmy te spotkania w maju.  Tym samym spotkanie zaplanowane na dzień 4 marca 2020 roku nie odbędzie się.

Wszystkie informacje, które poruszane byłyby podczas spotkania zostaną przekazane
w najbliższych dniach w Informatorze Osiedlowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń, zachęcam do osobistego kontaktu.

Zaproszenie na spotkanie

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wraz z przedstawicielem Rady Nadzorczej  zapraszają właścicieli lokali nieruchomości osiedla „Wilga XII” na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 4 marca 2020 r. (środa) o godz. 18°°
w Klubie Osiedlowym Wilga-Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiot spotkania - bieżące sprawy Osiedla Wilga XII.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 26.08.2019 r. (poniedziałek)
w godzinach 12:00-21:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych przy ul. Znanieckiego 16, 
ul. Znanieckiego 16A, ul. Znanieckiego 16B oraz ul. Znanieckiego 16C.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Budynek Data przeglądu Godzina
Znanieckiego 16 26.08.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 16A 26.08.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 16B 26.08.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00
Znanieckiego 16C 26.08.2019 r. (poniedziałek) 12:00 - 21:00

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 29.05.2019 roku o godz. 18:00
w Klubie Osiedlowym - Osiedlowe Centrum Plastyki "Wilga"
przy ul. Znanieckiego 5

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „WILGA XII”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

Czytaj więcej...

Spotkanie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Wilga XII” na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 18°° w Klubie Osiedlowym Wilga – Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu. 

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 11:00 – 13:00 oraz 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

 • Budynek: Znanieckiego 16
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-19:00
 • Budynek: Znanieckiego 16A
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 11:00 - 13:00 oraz 18:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 16B
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 13:00 - 14:00 oraz 18:00-20:00
 • Budynek: Znanieckiego 16C
 • Data: 21.11.2018 (środa)
 • Godzina: 12:00 - 14:00 oraz 18:00-20:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 24 listopada 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy

Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynkach usytuowanych na terenie osiedla Wilga XII.

Czytaj więcej...

Roznoszenie korespondencji do lokali

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

 • 02 lutego 2018 r. tj. piątek od godz. 8:00
 • 03 lutego 2018 r. tj. sobota od godz. 10:00
 • 05 lutego  2018 r. tj. poniedziałek od godz. 18:00
Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością wymiany zaworów hydrantowych w garażu w budynku przy ul. Znanieckiego 16 w dniu 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody ciepłej w godzinach 09:00 – 14.00.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16C

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.12.2016 r. (czwartek) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16A

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 21.12.2016 r. (środa) w godzinach: 16:00-19:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16B

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.12.2016 r. (czwartek) w godzinach: 17:30-18:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt stanu wodomierzy - Znanieckiego 16

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 19.12.2016 r. (poniedziałek) w godzinach: 17:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 2 grudnia 2016 r. (piątek) w budynku przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu  przeprowadzenie ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH I WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Znanieckiego 16, 16A, 16B, 16C

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 20 października 2016 r. (czwartek) w budynku przy ul. Znanieckiego 16, 16A, 16B oraz 16C w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd instalacji gazowej oraz przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Wilga XII” świadczy:

Firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk

Czytaj więcej...

Przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi przy głównym wodomierzu przez służby MPWiK w dniu 22 sierpnia (poniedziałek) 2016 roku w godzinach 09:00 – 13:00 w budynku przy ul. Znanieckiego 16 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody.

Czytaj więcej...

Stopery w drzwiach na klatkę schodową

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na prośbę mieszkańców w budynku przy ul. Znanieckiego 16, zostały zamontowane stopery w drzwiach na klatkę schodową, w celu ułatwienia Państwu ich użytkowania.

Czytaj więcej...

Zakończenie remontu dachu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończył się ostatni etap remontu pokrycia dachów obejmujący budynki przy ul. Znanieckiego 16, 16a, 16B i 16C w Warszawie. Wyżej wymienione prace mają 10-letnią gwarancję Wykonawcy.

Czytaj więcej...

Remont dachu

Szanowni Państwo,

W dniach 28 i 29 czerwca 2016 r. (wtorek i środa) w godz. 08:00 – 16:00 prowadzone będą prace remontowe dachu budynku przy ul. Znanieckiego 16C.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 16 C

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 29.06.2016 r. (środa) w godzinach: 18:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...

Odczyt wodomierzy - Znanieckiego 16

MSM „Nowy Dom 82” uprzejmie informuje, że w dniu 28.06.2016 r. (wtorek) w godzinach: 17:00-20:00 nastąpi odczyt stanu wodomierzy w lokalach.

Czytaj więcej...