Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie
Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dom 82" w Warszawie

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 17.09.2020 r. (czwartek),
w godzinach 18:00-20:00

odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 
w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądu.

OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI W/W USŁUG BĘDĄ WYPOSAŻONE W KOSZULKI Z LOGO FIRMY, IMIENNE IDENTYFIKATORY, A TAKŻE MASECZKI OCHRONNE I PŁYNY DO DEZYNFEKCJI. PROSIMY O ZACHOWANIE BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI ORAZ ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, POPRZEZ OSŁONĘ UST I NOSA.


Wykonawcą prac jest firma ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH KAZIMIERZ WIĘCKOWSKI.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pani Katarzyna Niewiadomska, tel. 500-525-467.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Spółdzielni, Panią Moniką Głuch, tel. 501-235-814.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych!

Szanowni Państwo,

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości Al. Stanów Zjednoczonych 34 będzie się odbywał, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej m.st. Warszawy, w nastepujacych terminach:

- 22 maja 2020 roku  - 22 czerwca 2020 roku - 17 lipca 2020 roku

PROSIMY O WYSTAWIANIE ZBĘDNYCH PRZEDMIOTÓW W USTALONE MIEJSCE DO SKŁADOWANIA NA 2 DNI PRZED USTALONYM TERMINEM ODBIORU.

Powyższe pozwoli na zachowanie porządku i estetyki na Osiedlu.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych (gruz budowlany), wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych, ziemi.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny - który nie zalicza się do odpadów wielkogabarytowych można przekazać do PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek, które mają miejsce w każdej dzielnicy Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny tzw. elektroodpady, może zostać odebrany także bezpłatnie z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie www.czysta.urn.warszawa.pl.

ZAPROSZENIE

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wraz z przedstawicielem Rady Nadzorczej zapraszają właścicieli lokali nieruchomości osiedla „Nowa Ulga” i „Nowa Ulga BIS” na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 18°°
w Klubie Osiedlowym Wilga-Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiot spotkania - bieżące sprawy Osiedla Nowa Ulga i Nowa Ulga BIS.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów gazowych i wentylacyjnych w budynkach wchodzących w skład zasobów MSM „Nowy Dom 82”, informujemy, że

w dniu 03.09.2019 r. (wtorek)
w godzinach 12:30-20:30

odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych 
w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

Zawiadomienie

Na podstawie § 103 ust. 7 i 8 STATUTU MSM „Nowy Dom 82”

Zarząd MSM „Nowy Dom 82”
z w o ł u j e

w dniu 21.05.2019 roku o godz. 18:00
w Klubie Osiedlowym - Osiedlowe Centrum Plastyki "Wilga"
przy ul. Znanieckiego 5

 
Z E B R A N I E
dla Członków Osiedla „Nowa Ulga Bis”
w celu wyłonienia kandydatów
do Rady Nadzorczej

 

U W A G A

Wybrani podczas Zebrania kandydaci wezmą udział w wyborach do Rady Nadzorczej, które odbędą się podczas Walnego Zgromadzenia  MSM „Nowy Dom 82” w dniu 27 czerwca 2019 r.

Kto może zostać wybrany do
Rady Nadzorczej MSM „Nowy Dom 82”?

Rada Nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej jest jednym z jej najważniejszych organów, bo pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad jej działalnością. 
Ustawą o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 14 czerwca 2007 r. wprowadzono kadencyjność rad nadzorczych. Zapisano w niej, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, a także, że kadencja ta nie może trwać dłużej niż trzy lata.


Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni, którzy pełnią swoją funkcje społecznie - członek Rady Nadzorczej nie pobiera żadnego uposażenia czy to w formie diety czy zwrotu kosztów dojazdu.  

Każdy kandydat, który chce zostać członkiem Rady Nadzorczej:
- musi posiadać tytuł prawny do lokalu, który znajduje się w Zasobach Spółdzielni,
- nie może mieć zadłużenia wobec Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych lub wkładu budowlanego,
- nie może być w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- nie może prowadzić działalności konkurencyjnej dla Spółdzielni,
- nie może być pracownikiem Spółdzielni.

Kandydat spełniający te kryteria bierze udział w wyborach, które odbywają się podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Jeśli na spotkaniu osiedlowym mieszkańcy danego Osiedla wytypują jednego kandydata, który miałby ich reprezentować w Radzie Nadzorczej, to wybór tej osoby podczas Walnego Zgromadzenia będzie oczywisty. Jeśli zaś z danego Osiedla będzie wytypowanych kilku kandydatów, to decyzję w sprawie reprezentanta podejmie Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie dla mieszkańców

Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zaprasza właścicieli lokali usytuowanych w osiedlu „Nowa Ulga bis”  na spotkanie, które odbędzie się

w dniu 27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 18°°  
w Klubie Osiedlowym Wilga-Iskra ul. Znanieckiego 5

Przedmiotem spotkania będzie omówienie sprawy przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności oraz bieżące sprawy Osiedla.

Zapraszamy do  wzięcia udziału w spotkaniu.

UWAGA! III TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 20.12.2018 r. (czwartek), w godzinach 19:00 – 21:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814

Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK

UWAGA! II TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. (środa), w godzinach 08:00 – 11:00 oraz 16:00 – 19:00 odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK

Wyprowadzaj psa na smyczy!

Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Wykroczeń, tj. Art.77 §1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany” poniżej przywołujemy treść §11 Regulaminu Porządku Domowego Obowiązującego Mieszkańców MSM „Nowy Dom 82”:

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia corocznych przeglądów wentylacyjnych w Państwa lokalach, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w budynku usytuowanym przy ul. Znanieckiego 2.

Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia w/w przeglądów.

Wykonawcą prac jest firma Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK. Pracownicy wykonujący przeglądy będą posiadali identyfikatory.

Ze strony Spółdzielni nadzór nad w/w pracami pełnić będzie Pani Monika Głuch, tel. 501-235-814
Przegląd przeprowadzą upoważnieni pracownicy firmy Zakład Kominiarsko – Remontowy KOSIAK.

  • Budynek: Znanieckiego 2
  • Data: 26.11.2018 (poniedziałek)
  • Godzina: 9:00 - 12:00 oraz 16:00-19:00

Dodatkowa kontrola lokali nieudostępnionych w wyznaczonych terminach możliwa będzie do przeprowadzenia w sobotę, 1 grudnia 2018 r., w godzinach 08:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem Spółdzielni, wskazanym powyżej.

II TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku usytuowanym na terenie osiedla Nowa Ulga Bis.

Czytaj więcej...

I TERMIN PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIORUNOCHRONNEJ!

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zgodnie z art. 62 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach należących do zasobów MSM „Nowy Dom 82”, poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram obowiązkowego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku usytuowanym na terenie osiedla Nowa Ulga Bis.

Czytaj więcej...

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że od dnia 20 września 2017 r. (środa) nastąpi włączenie dostawy ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...

Remont chodnika na osiedlu Nowa Ulga Bis od strony Trasy Siekierkowskiej

Szanowni Państwo,
    
w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) rozpoczną się prace remontowe chodnika od strony Trasy Siekierkowskiej na terenie osiedla Nowa Ulga Bis.

Czytaj więcej...

Odbiór korespondencji dot. naliczenia opłat eksploatacyjnych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach:

21 stycznia 2017 r. tj. sobota od godz. 10:00

23 stycznia 2017 tj. poniedziałek od godz. 18:00

24 stycznia 2017 tj. wtorek od godz. 8:00

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) w budynku przy ul. Znanieckiego 2 w godzinach 18:00 – 20:00. odbędzie się II termin obowiązkowego przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych. Prosimy o udostępnienie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądów.

Czytaj więcej...

TERMINY PRZEGLĄDÓW WENTYLACYJNYCH W LOKALACH - Znanieckiego 2

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 16 listopada 2016 r. (środa) w budynku przy ul. Znanieckiego 2 w godzinach 17:00 – 20:00. odbędzie się obowiązkowy przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych.

Czytaj więcej...

Zmiana firmy świadczącej usługę sprzątania

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 roku usługę sprzątania na Osiedlu „Nowa Ulga Bis” świadczy:

Firma „CLEANER” Paweł Stefaniuk

Czytaj więcej...

Prace remontowe windy

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami osiedla Nowa Ulga Bis w dniu 23 maja br., gdzie zostały zgłoszone uwagi ws. przeprowadzonych prac remontowych w kabinie dźwigu, uprzejmie informujemy, iż od dnia 31 maja 2016 r. (wtorek) będą prowadzone prace poprawkowe polegające na zmianie koloru ścian wewnątrz kabiny windy oraz wymianie wykładziny.

Czytaj więcej...

Zebranie Członków Osiedla

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 63 ust. 6 STATUTU MSM „Nowy Dom 82” oraz § 12 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia MSM „Nowy Dom 82”  Zarząd MSM „Nowy Dom 82” zwołuje w dniu 23 maja  2016 roku o godz. 19.00 w budynku Znanieckiego 2 w holu na I piętrze (przy windzie)

Czytaj więcej...

Prace związane z uruchomieniem kontroli ruchu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18 marca 2016 r. (piątek) będą prowadzone prace związane z uruchomieniem kontroli ruchu kołowego tj. montaż szlabanów oraz pętli indukcyjnej.

Czytaj więcej...

Prace remontowe: naprawa posadzek gresowych na korytarzach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lutego 2016 r. (poniedziałek) będą prowadzone prace remontowe polegające na naprawie posadzek gresowych na korytarzach i klatkach schodowych.

Czytaj więcej...

Dotyczy organizacji ruchu na Osiedlu

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zarząd MSM „Nowy Dom 82” wystąpił z wnioskiem do Państwowej Straży Pożarnej o wydłużenie terminu do 29 lutego 2016 roku na wprowadzenie postanowień Decyzji nakazujących zapewnienie właściwej szerokości drogi pożarowej oraz dostępu do elewacji.

Czytaj więcej...

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ OCHRONY NA PARKINGU

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2016r. usługa ochrony na parkingu zewnętrznym Znanieckiego będzie świadczona przez firmę PERSONA.

Czytaj więcej...

ZMIANA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ OCHRONY

Szanowni Państwo,

od dnia 1 stycznia 2016r. usługa ochrony na Osiedlu NOWA ULGA BIS będzie świadczona przez firmę PERSONA.

Czytaj więcej...

Informacja dla Właścicieli Lokali Osiedla „Nowa Ulga” i „Nowa Ulga bis”

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym tj. 10 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami Państwa osiedli w sprawie zasad parkowania na terenie osiedla „Nowa Ulga” i „Nowa Ulga Bis”.

Czytaj więcej...

Przegląd przeciwpożarowy w budynkach przy ul. Znanieckiego 2

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2015 r. (środa) na osiedlu „Nowa Ulga Bis” w budynkach przy ul. Znanieckiego 2 w Warszawie odbędzie się kontrola bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj więcej...

Wybory do Sejmu RP- Obwodowa Komisja Wyborcza

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Czytaj więcej...

PRZEGLĄD PRZEWODÓW KOMINOWYCH WENTYLACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  w dniu 27 października 2015 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 11.00 oraz od 17.00-19.00 odbędzie się przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Znanieckiego 2 w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie lokali w celu przeprowadzenia ww. przeglądu.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Szanowni Państwo,

W przestrzeni klatek schodowych i korytarzy komunikacyjnych zabronione jest składowanie przedmiotów, które w przypadku powstania pożaru mogą powodować jego rozprzestrzenianie oraz utrudniać prowadzenie ewakuacji ludzi z budynku (wózki, rowery, meble itp.)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o roznoszeniu korespondencji

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że w dniach:
- czwartek (10.09) od godz. 19.00
- piątek (11.09) od godz. 9.00
- sobota (12.09) od godz. 10.00

Pracownicy firmy sprzątającej na Państwa osiedlu będą roznosili korespondencję: rozliczenie ciepłej i zimnej wody za I półrocze 2015 roku.

Czytaj więcej...

Referendum 6 września - Obwodowa Komisja Wyborcza

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Deratyzacja

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 23.07.2015 roku, w godzinach 08:00-15:00 nastąpi montaż karmników deratyzacyjnych na szczury, przy wykonywaniu prac dezynsekcyjnych, dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych.

Czytaj więcej...

Dyżur Administratora

O G Ł O S Z E N I E

Dyżur na Osiedlu „NOWA ULGA” i „NOWA ULGA BIS” będzie pełniony przez Administratora, w każdy czwartek w godz. od 10.00 do godz. 12.00.

Czytaj więcej...